Film - nieprawidłowości

Artykuły - Nieprawidłowości (3)

 • REGULAMIN "Konkurs Festiwal Muzyki Filmowej SMS"

  § 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu "Festiwal Muzyki Fimowej SMS" (dalej "Konkurs") jest INTERIA.PL S.A. z siedzibą w Krakowie Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000002117, NIP 677-21-18-727, o kapitale zakładowym w wysokości 5 075 823 zł (słownie: pięć milionów siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset dwadzieścia trzy złote i 00/100)(opłaco
 • TVP: "Tylko" 343 tys. złotych

  TVP: "Tylko" 343 tys. złotych

  343 tys. zł - jedynie do takiej kwoty nieprawidłowości finansowych w latach 2007-2009 przyznaje się TVP. Spółka kwestionuje tym samym raport NIK, w którym kwotę nieprawidłowości wyliczono na blisko 150 mln zł. TVP przyznaje natomiast kontrolerom rację w sprawie uchybień organizacyjnych w spółce.
 • Polański: Zaoczny wyrok?

  Polański: Zaoczny wyrok?

  Obrońca Romana Polańskiego Chad Hummel zwrócił się w środę, 6 stycznia, do sądu w Los Angeles, aby wyrok w sprawie reżysera został wydany zaocznie. Wnioskował również o zorganizowanie przesłuchania w sprawie domniemanych nieprawidłowości podczas prowadzenia tej sprawy pod koniec lat 70.