nieobecność

Artykuły - Nieobecność (75)

 • Nie chce nam się iść do pracy. Najczęstsze wymówki pracowników

  Nie chce nam się iść do pracy. Najczęstsze wymówki pracowników

  Doświadczony pracodawca jest w stanie po samym tonie głosu poznać, że nieobecność pracownika w pracy jest zwykłą wymówką. Z czego wynikają te nieobecności i jak sobie z nimi radzić?
 • Stałe miesięczne wynagrodzenie przy różnych absencjach w pracy

  Stałe miesięczne wynagrodzenie przy różnych absencjach w pracy

  Wynagrodzenie za pracę jest nieodzownym elementem stosunku pracy. Przysługuje ono zasadniczo za pracę wykonaną. Wynagrodzenie może być określone, np. stawką miesięczną lub godzinową albo w innej formie. Często wynagrodzenie zasadnicze ma stały miesięczny charakter. W takim przypadku, jeżeli w trakcie miesiąca pracownik będzie z różnych powodów nieobecny w pracy, jego wynagrodzenie za czas przepracowany ustala się według określonych zasad.
 • Czy za usprawiedliwioną nieobecność w pracy przysługuje wynagrodzenie?

  Czy za usprawiedliwioną nieobecność w pracy przysługuje wynagrodzenie?

  Jeśli pracownik np. z powodu trudnych warunków atmosferycznych lub opóźnień autobusów czy pociągów nie dotarł do pracy, nie należy mu się zapłata. Są jednak pewne sytuacje, w których nieobecność w pracy nie jest przeszkodą w otrzymaniu wynagrodzenia.
 • Polacy rzadziej korzystają ze zwolnień chorobowych L4

  Polacy rzadziej korzystają ze zwolnień chorobowych L4

  Działania ZUS oraz starania przedsiębiorców przyniosły efekty. Polacy coraz rzadziej korzystają ze zwolnień chorobowych. W pierwszym półroczu 2014 r. Polacy spędzili ponad 106 mln dni na zwolnieniach lekarskich. W porównaniu z analogicznym okresem roku 2013 liczba dni absencji chorobowych spadła o 4,8%. Z wyliczeń firmy Work Service wynika, że nieobecności te kosztowały pracodawców ponad 24 mld złotych.
 • Nieobecność nieusprawiedliwiona a podstawa wymiaru zasiłku

  Świadczenia chorobowe w przypadku pracowników obliczane są w oparciu o podstawę wymiaru zasiłku. Co do zasady, podstawę tę stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone ubezpieczonemu za okres 12 lub pełnych miesięcy poprzedzających powstanie niezdolności do pracy. Jeśli w danym miesiącu wynagrodzenie to zostało zmniejszone z uwagi na nieobecność pracownika w pracy, podlega wyłączeniu bądź też uzupełnieniu do pełnego miesiąca, jednak wyłącznie wówczas, gdy niestawienie się w pracy nastąpiło z przyczyn usprawiedliwionych.
 • Skutki niezawiadomienia pracodawcy o przyczynie absencji w pracy

  Skutki niezawiadomienia pracodawcy o przyczynie absencji w pracy

  Pracownik, który usprawiedliwił swoją nieobecność po wymaganym przepisami rozporządzenia terminie 2 dni naraża się na odpowiedzialność porządkową.
 • Absencję w pracy trzeba usprawiedliwić

  Nieusprawiedliwione niestawiennictwo w pracy jest jednym z najpoważniejszych uchybień po stronie pracownika. Jako naruszenie podstawowego obowiązku pracowniczego stanowi podstawę do dyscyplinarnego zwolnienia i faktycznie jest częstym powodem "karnego" rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę. Powinnością zatrudnionego jest więc jak najszybsze i wiarygodne usprawiedliwienie absencji w pracy.
 • Beyonce nie pojawiła się na ślubie ojca

  Beyonce nie pojawiła się na ślubie ojca

  Gwiazda pop Beyonce była zbyt zajęta, by skorzystać z zaproszenia swojego ojca na jego... ślub.
 • Papież Franciszek wolał pracować niż pójść na koncert

  Papież Franciszek wolał pracować niż pójść na koncert

  "Nie jestem renesansowym księciem, który słucha muzyki zamiast pracować"- te słowa papieża Franciszka do jego współpracownika przytoczyły media po tym, gdy w sobotę nie przyszedł na koncert symfoniczny w Watykanie. Na papieża czekało kilka tysięcy osób.
 • Usuwanie skutków powodzi - mamy stałą regulację

  Weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi. Zapisy ustawy pozwolą na udzielanie pomocy powodzianom natychmiast po wystąpieniu kataklizmu. Dotychczasowe przepisy były uchwalane dopiero po wystąpieniu klęski żywiołowej, co uniemożliwiało natychmiastowe udzielenie pomocy poszkodowanym.

Filmy - Nieobecność (3)