NEW

Artykuły - NEW (1448)

 • Postapokaliptyczny wizerunek Rosji

  Postapokaliptyczny wizerunek Rosji

  Wiadomo, marka Rosji na świecie nie jest zbyt dobra. Moskwa od pewnego czasu usiłuje zmienić ten stan rzeczy, w tym celu tworząc kolejną potiomkinowską wioskę - tym razem na skalę światową.
 • Świat to "dziwna anomalia". Chiny czekają...

  Świat to "dziwna anomalia". Chiny czekają...

  Z Michałem Lubiną, sinologiem i rosjoznawcą, o stosunkach chińsko-rosyjskich rozmawia Zbigniew Rokita.
 • Uaktualnienie na temat procesu optymalizacji biznesu.

  Raport bieżący nr 30/2013Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie¿¹ce i okresoweZarząd spółki NEW WORLD RESOURCES Plc z siedzibą w Londynie ("Spółka") w załączeniu przekazuje komunikat opublikowany na rynku londyńskim dotyczący uaktualnienia procesu optymalizacji działalności biznesowej. Pełna treść komunikatu w języku angielskim stanowi załącznik do niniejszego raportu.
 • Tomasz Stańko na "Dwóch Brzegach"

  Tomasz Stańko na "Dwóch Brzegach"

  Niezwykły koncert zainauguruje 7. Festiwal Filmu i Sztuki "Dwa Brzegi" w Kazimierzu Dolnym i Janowcu nad Wisłą. 27 lipca na rynku w Kazimierzu Dolnym wystąpi Tomasz Stańko New York Quartet.
 • Wprowadzenie akcji spółki zależnej na New Connect

  Raport bieżący nr 79/2013Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufneZarząd BBI Zeneris S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Emitent") informuje, że w dniu 11 lipca 2013 r. powziął wiadomość o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Uchwały Nr 780/2013 z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A i B spółki VIATRON S.A.
 • Informacje prasowe dotyczące NWR.

  Raport bieżący nr 29/2013Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie¿¹ce i okresoweZarząd spółki NEW WORLD RESOURCES Plc z siedzibą w Londynie ("Spółka") w załączeniu przekazuje komunikat opublikowany na rynku londyńskim dotyczący sprecyzowania informacji na temat NWR oraz procesu optymalizacji działalności biznesowej. Pełna treść komunikatu w języku angielskim stanowi załącznik do niniejszego raportu.
 • Zawiązanie nowej spółki przez Spółkę Zależną // Incorporation of a New Entity by the Subsidiary

  Zarząd AerFinance PLC informuje, iż w dniu 1 lipca 2013 roku powziął informację o zawiązaniu przez spółkę zależną AerFinance Ventures sp. z o.o. nowej spółki Innovation Power sp. z o.o. w dniu 28.06.2013r. Kapitał zakładowy nowej spółki wynosi 312 500 PLN i został podzielony na 3125 równych i niepodzielnych udziałów. Na podstawie umowy spółki udziały zostały objęte w następującej proporcji: 1500 udziałów objęła spółka AerFinance Ventures sp. z o.o. w zamian za wkład pieniężny w wys
 • Block Listing Return

  Raport bieżący nr 28/2013Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie¿¹ce i okresoweZarząd spółki NEW WORLD RESOURCES Plc z siedzibą w Londynie ("Spółka") w załączeniu przekazuje komunikat opublikowany na rynku londyńskim w języku angielskim dotyczący sześciomiesięcznego uaktualnienia dotyczącego Block Listing. Pełna treść komunikatu w języku angielskim stanowi załącznik do niniejszego raportu.
 • Raport roczny za rok 2012 cz.III

  Zarząd Art New media S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") w załączeniu przekazuje treść raportu rocznego sporządzonego za rok obrotowy 2012. Załączniki Część I 1. Raport roczny za 2012, sprawozdanie Zarządu, oświadczenia 2. Sprawozdanie finansowe Część II 3. Sprawozdanie finansowe - noty 4. Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect Część III 4. Opinia Biegłego Rewidenta 5. Raport Biegłego Rewidenta
 • Raport roczny za rok 2012 cz.II

  Zarząd Art New media S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") w załączeniu przekazuje treść raportu rocznego sporządzonego za rok obrotowy 2012. Załączniki Część I 1. Raport roczny za 2012, sprawozdanie Zarządu, oświadczenia 2. Sprawozdanie finansowe Część II 3. Sprawozdanie finansowe - noty 4. Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect Część III 5. Opinia Biegłego Rewidenta 6. Raport Biegłego Rewidenta