net

Artykuły - Net (506)

 • Podjęcie uchwały Zarządu OPEN-NET S.A. w sprawie uzupełnienia „Strategii rozwoju OPEN-NET S.A. na lata 2014-2016” o Aneks nr 1

  Zarząd OPEN-NET S.A. ("Spółka", "Emitent" ) informuje, że w dniu 05.09.2014 roku została podjęta uchwała Zarządu Spółki nr 1/IX/2014 w sprawie uzupełnienia „Strategii rozwoju OPEN-NET S.A. na lata 2014-2016” (opublikowanej w komunikacie EBI nr 28/2013 z dn. 02.10.2013 r.). o Aneks nr 1 pn. „Realizacja strategii rozwoju przez Grupę Kapitałową OPEN-NET S.A.”, stanowiący wraz z prezentacją graficzną załącznik do niniejszego komunikatu. Uzupełnienie Strategii w postaci Aneksu nr 1 stanow
 • Przychody netto ze sprzedaży w lipcu i sierpniu 2014 roku - wstępne dane/ Net revenues from sales in July and August of 2014 - preliminary data

  Zarząd Leasing-Experts S.A. ("Emitent") z siedzibą we Wrocławiu podaje do publicznej wiadomości informację na temat przychodów netto ze sprzedaży, osiągniętych w lipcu i sierpniu 2014 r. Według wstępnych danych Emitent osiągnął w lipcu i sierpniu 2014 r., w ujęciu jednostkowym, przychody netto ze sprzedaży w wysokości 740.263,45 zł. W analogicznym okresie roku poprzedniego przychody netto wynosiły 315.111,12 zł. Oznacza to wzrost wartości przychodów o 134,92%. Główny wpływ na wysoką dynamikę pr
 • Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAX-NET SA wraz z projektami uchwał

  Raport bieżący nr 18/2014Podstawa Prawna: Inne uregulowania Zarząd TAX-NET SA informuje o zwołaniu na dzień 01 października 2014 roku w Kancelarii Notarialnej S.C. Jacek Wojdyło, Marcin Gregorczyk w Katowicach (kod 40-064) przy ulicy Kopernika 26, o godz. 11:00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TAX-NET SA. Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał znajduje się w załączniku.
 • Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAX-NET SA wraz z projektami uchwał

  Zarząd TAX-NET SA informuje o zwołaniu na dzień 01 października 2014 roku w Kancelarii Notarialnej S.C. Jacek Wojdyło, Marcin Gregorczyk w Katowicach (kod 40-064) przy ulicy Kopernika 26, o godz. 11:00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TAX-NET SA. Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał znajduje się w załączniku. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu -"Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Syste
 • Raport Kwartalny za II kwartał 2014 r.

  Zarząd spółki TAX-NET SA przekazuje w załączeniu raport kwartalny za II kwartał 2014 roku. Podstawa Prawna: paragraf 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect". Osoby reprezentujące spółkę:Grzegorz Wicher - Prezes ZarząduMiłosława Kilarska - Wiceprezes Zarządu
 • UniCredit 2Q14 Group Results

  Raport bieżący nr 47/2014Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweGROUP NET PROFIT AT €403 M IN 2Q14 AND AT €1.1 BN IN 1H14 (+37.8% H/H) NET PROFIT REACHES €618 M IN 2Q14 AND €1.3 BN IN 1H14 (+64.4% H/H) EXCLUDING THE REVISED TAX CHARGE ON THE VALUATION OF THE STAKE IN BANCA D’ITALIA SOLID BALANCE SHEET WITH CET1 RATIO FULLY LOADED IMPROVING TO 10.4% AND SOUND LEVERAGE RATIO BASEL 3 FULLY LOADED: 4.7%, AMONG THE BEST IN
 • Raport okresowy za II kwartał 2014 roku

  Zarząd Open-Net S.A. ("Spółka", "Emitent") przekazuje w załączeniu raport okresowy za II kwartał 2014 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Załączniki:Osoby reprezentujące spółkę:Janusz Kumala - Prezes Zarządu
 • IMMOFINANZ Group records increase in net profit for 2013/14 – Property sales top EUR 1 billion

  UNI - EN REPORT No12/2014Financial results for the year 2013/14
 • Zmiana terminu publikacji raportu za II kwartał 2014 r. OPEN-NET S.A. na dzień 4.08.2014 r.

  Zarząd OPEN-NET S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że zmianie ulega termin publikacji raportu za II kwartał 2014 roku Spółki. Emitent wskazuje nowy termin publikacji raportu za II kwartał 2014 roku, a mianowicie 4 sierpnia 2014 roku. Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu -"Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect". Osoby reprezentujące spó
 • Informacja o zawarciu istotnej umowy

  Realizując zapisy Strategii Rozwoju Spółki na lata 2014-2016 Zarząd OPEN-NET S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 30.07.2014 roku została obustronnie parafowana Umowa Ramowa nr POS/K-13206 o dostęp do kanalizacji, pomiędzy OPEN-NET S.A. a ORANGE POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem umowy jest dzierżawa przez Emitenta na bardzo atrakcyjnych warunkach kanalizacji teletechnicznej będącej własnością Firmy ORANGE POLSKA S.A. na terenie całego kraju, który wykorzyst