NCBiR

Artykuły - NCBiR (72)

 • Maciej Chorowski, dyrektor NCBiR

  Gościem w studiu Interii jest Maciej Chorowski, dyrektor NCBiR.
 • Zawarcie z NCBiR umowy o dofinansowanie projektu

  Raport bieżący nr 8/2018Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Zarząd Spółki MFO S.A. ("Spółka”) informuje, że w dniu 09/05/2018 zawarł z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucją Pośredniczącą dla Priorytetu I Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 - umowę o dofinansowanie projektu w ramach konkursu 5/1.1.1/2017 Działanie 1.1. "Projekty B+R przedsiębiorstw", Poddziałanie 1.1.1 "Badania przemysłowe i prace rozwo
 • Odrzucenie przez NCBiR raportu z pierwszego etapu oraz zalecenie zakończenia realizacji projektu Emitenta

  Raport bieżący nr 1/2018Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Zarząd BLIRT S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 3 stycznia 2018 r. otrzymał z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) pismo, dotyczące projektu "Badania przedkliniczne i kliniczne kandydata na lek w terapii inwazyjnych grzybic układowych” (Projekt), o odrzuceniu raportu z realizacji pierwszego etapu Projektu w wyniku negatywnej oceny ekspertów. Odrzucenie raportu oznacza, że nie zosta
 • Zawarcie umowy o dofinansowanie z NCBiR

  Raport bieżący nr 36/2017Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 22 grudnia 2017 r. pomiędzy Spółką a Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie ("NCBiR”) została zawarta umowa o dofinansowanie projektu pt. "ECG TechBot - dedykowane oprogramowanie wykorzystujące zestaw algorytmów do automatycznej interpreta
 • Selvita rozwinie projekt w obszarze immunoterapii nowotworów dzięki dotacji

  Selvita, jedna z największych innowacyjnych firm biotechnologicznych w Europie, podpisała z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) umowę dot. dofinansowania projektu pn. Nowa generacja immunoterapii nowotworów oparta o aktywację odpowiedzi immunologicznej pacjentów.
 • Zawarcie znaczącej umowy dotacji z NCBiR

  Raport bieżący nr 44/2017Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") podaje do wiadomości, iż w dniu 12 grudnia 2017 r. wpłynęła do Spółki informacja o zawarciu umowy pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, a Spółką o dofinansowanie projektu pt. Nowa generacja immunoterapii nowotworów oparta o aktywację odpowiedzi immunologicznej pacjentów ("Umowa"). - wartość całkowita projekt
 • Zawarcie znaczącej umowy dotacji z NCBiR

  Raport bieżący nr 14/2017Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zarząd MODE S.A. z siedzibą w Straszynie ("Spółka") podaje do wiadomości, iż w dniu 7 grudnia 2017 r. wpłynęła do Spółki informacja o zawarciu umowy pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju a Spółką o dofinansowanie projektu pt. "Opracowanie autorskich algorytmów analizy i obróbki obrazu w ramach systemu MODEViD 4.0, umożliwiającego automatyczną wizualizację produ
 • Zawarcie z NCBiR umowy dotyczącej dofinansowania projektu badawczo-rozwojowego

  Raport bieżący nr 33/2017Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.W nawiązaniu do Raportu Bieżącego 12/2016 z dnia 10 listopada 2016 roku Zarząd FEERUM S.A. (,,Emitent”) informuje, iż w dniu 15 listopada 2017 roku Emitent zawarł z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju ("NCBiR”) umowę, której przedmiotem jest dofinansowanie projektu Emitenta pt. "Lekkie ortotropowe konstrukcje płaszczy stalowych silosów płaskodennych gwarantujące stabilność termiczną
 • Zarekomendowanie przez NCBiR wniosku o dofinansowanie projektu Spółki dotyczącego rozwoju przedklinicznego i klinicznego innowacyjnego agonisty receptora GPR40 w terapii cukrzycy typu II

  Raport bieżący nr 29/2017Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Zarząd Celon Pharma S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 22 października 2017 r. powziął informację o zarekomendowaniu przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ("NCBiR") do dofinansowania wniosku Spółki złożonego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020 działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1 dotyczącego projektu pn.: "Rozwój przedkliniczny i kliniczny i
 • Zawarcie umowy z NCBiR dotyczącej dofinansowania projektu badawczo-rozwojowego

  Raport bieżący nr 35/2017Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2017 z dnia 6 lipca 2017 roku w sprawie informacji nt. dofinansowania projektu badawczo-rozwojowego Zarząd Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 11 października 2017 r. zawarł z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) umowę o dofinansowanie projektu Spółki w ramach Programu sektorowego InnoNeuroPharm, wspó