Biznes - nauczanie

Artykuły - Nauczanie (4)

 • Resort edukacji dyskryminuje dzieci przewlekle chore

  Chorzy uczniowie mogą się uczyć, albo w domu albo w szkole specjalnej przy szpitalu. Eksperci chcą zmienić przepisy o orzekaniu o potrzebie kształcenia specjalnego i indywidualnego. Dyrektorowi nie grozi żadna sankcja za nieprzyjęcie do szkoły chorego ucznia.
 • "Bezpłatne" szkoły popełniają przestępstwa?

  "Bezpłatne" szkoły popełniają przestępstwa?

  Rzecznik Praw Ucznia i Rodzica Krzysztof Olędzki zwrócił się z prośbą do minister finansów Zyty Gilowskiej o wszczęcie kontroli skarbowej we wszystkich publicznych szkołach w Polsce. Olędzki uważa, że w szkołach mogły wystąpić "nieprawidłowości, dotyczące nakłaniania lub zmuszania uczniów i rodziców do ponoszenia kosztów nauki".
 • Czas na refleksję, co dalej?

  Czas na refleksję, co dalej?

  Jak nauki Papieża Jana Pawła II mogą wpłynąć na stanowienie prawa, życie publiczne, relacje międzyludzkie. Ojciec Święty zawsze jednak powtarzał, że prawo musi wynikać z wartości, prawo musi mieć ducha, nie mogą to być jedynie same suche przepisy.
 • Samo nauczanie nie wystarczy

  Różnice między uczelniami powstają wskutek lepszych lub gorszych programów studiów i jakości kadry nauczycielskiej. O wiele jednak bardziej przez nastawienie szkoły, która bądź ogranicza się do realizacji programu, bądź też podejmuje wyzwanie formowania postaw, wzbogacania studentów o taką wartość dodaną, jak samodzielność, aktywność społeczna, odwaga myślenia i działania, skłonność do ciągłego uzupełniania wiedzy.