Nadzwyczajni

Artykuły - Nadzwyczajni (2962)

 • Vincent Cassel: Porzucił szaty amanta

  Vincent Cassel: Porzucił szaty amanta

  W filmie "Nadzwyczajni" Vincent Cassel nosi czapeczkę baseballową, jest nieogolony, ukrywa swój męski czar. Ale aktor robi to w dobrej sprawie - jego bohater, Bruno jest pochłonięty pomaganiu osobom autystycznym.
 • "Nadzwyczajni": Z humorem o niepełnosprawności

  "Nadzwyczajni": Z humorem o niepełnosprawności

  Eric Toledano i Olivier Nakache powracają z filmem "Nadzwyczajni". To obraz o niepełnosprawności, w którym znajdziemy humor i emocje. Polska premiera produkcji przewidywana jest na 6 grudnia.
 • Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

  Raport bieżący nr 31/2019Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd Orbis S.A. ("Emitent”) informuje, że w dniu 16 października 2019 r. podjął decyzję o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w celu ustanowienia programu nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego w tym celu. Zdaniem Zarządu, po sprzedaży całej hotelowej działalności serwisowej (tzw. light asset business) za łączną kw
 • Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  Raport bieżący nr 75/2019Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweDziałając na podstawie § 19 ust. 1 oraz § 78 ust. 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757), Zarz
 • Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  Raport bieżący nr 25/2019Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweOgłoszenie Zarządu Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego "KOMPAP” Spółka Akcyjna w Kwidzynie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 1. Data, godzina i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad: Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego "KOMPAP” SA z siedzibą w Kwidzynie, wpisanej do rejestru przedsię
 • Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  Raport bieżący nr 17/2019Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako: "KSH”) zwołuje oraz informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 października 2019 r., na godzinę 11:00 w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Gabriel
 • Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

  Raport bieżący nr 26/2019Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd BIOTON S.A. ("Spółka”) działając na podstawie art. 397, 398 i 399 § 1, w związku z art. 402(1) § 1 i 2 oraz 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 31 października 2019 r., o godz.10.00, w lokalu Emitenta pod adresem: Macierzysz, ul. Poznańska 12, 05-850 Ożarów Mazowiecki. Treść
 • Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta

  Raport bieżący nr 29/2019Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweDziałając na podstawie § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757 z dnia 2018.04.20) Zarząd PRIMETECH S.A. (da
 • Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MED-GALICJA S.A. w dniu 30.09.2019 roku

  Zarząd Spółki MED-GALICJA S.A. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30.09.2019 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ze względu na okoliczność braku pełnego składu Zarządu po rezygnacji Prezesa Zarządu ods
 • Decyzja Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ws. wypłaty dywidendy

  Zarząd BLACK POINT S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta (ZWZ) podjęło uchwałę w sprawie użycia części kapitału zapasowego stanowiącego zyski zatrzymane z lat ubiegłych i przeznaczenia go na wypłatę dywidendy. Wysokość kwoty przeznaczonej do wypłaty na rzecz akcjonariuszy Spółki wynosi 2 400 000 zł (słownie: dwa miliony czterysta tysięcy złotych), tj. 0,20 zł na 1 akcję. Wypłata dywidendy objęte są wszystkie akcje, tj. 12.000.000 a

Filmy - Nadzwyczajni (1)