Naczelny Sąd Administracyjny

Artykuły - Naczelny Sąd Administracyjny (263)

 • Przedawnienie straty podatkowej

  Przedawnienie straty podatkowej

  "Nie jest dopuszczalne prowadzenie postępowania podatkowego i orzekanie o wysokości straty w podatku dochodowym od osób prawnych za rok podatkowy, w którym została ona poniesiona, w sytuacji gdy upłynął termin przedawnienia zobowiązania podatkowego za ten rok" - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
 • Wniesienie skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego przez spółkę zależną Emitenta

  Raport bieżący nr 13/2018Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent”), na podstawie informacji otrzymanej od spółki zależnej Mennica Metale Szlachetne S.A. w restrukturyzacji ("MMSZ”), zawiadamia o wniesieniu przez MMSZ w dniu 21 marca 2018 roku skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie od Wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 stycznia
 • NSA podtrzymuje wyrok w sprawie nieważności uchwały Zakopanego dotyczącej opłat klimatycznych

  NSA podtrzymuje wyrok w sprawie nieważności uchwały Zakopanego dotyczącej opłat klimatycznych

  Naczelny Sąd Administracyjny w czwartek oddalił kasację Zakopanego i tym samym podtrzymał lipcowy wyrok WSA w Krakowie, który wskazał, że uchwała Zakopanego ws. opłat klimatycznych z 2008 roku jest nieważna.
 • Naczelny Sąd Administracyjny stanął po stronie przedsiębiorców. Klęska inspekcji farmaceutycznej i korporacji aptekarskiej w sprawie 1 proc.

  Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził, że zasada sukcesji uniwersalnej odnosi się do zezwoleń na prowadzenie aptek, a zezwolenia apteczne nabyte w drodze przejęć kapitałowych z mocy prawa przechodzą na nabywcę.
 • Przełomowy wyrok w obronie przedsiębiorcy

  Przełomowy wyrok w obronie przedsiębiorcy

  Odmowa możliwości dokonania odliczenia kosztów przy jednoczesnym nakazie zapłaty VAT od faktur sprzedażowych - to kolejna decyzja fiskusa, która narażając firmę na milionowe straty, mogła doprowadzić do jej upadłości. Naczelny Sąd Administracyjny powiedział jednak "dość" takiemu postępowaniu organów podatkowych. Jego wyrok to wyraźny sprzeciw wobec urzędniczego bezprawia.
 • Wniesienie skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego przez spółkę zależną Emitenta

  Raport bieżący nr 11/2018Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent”), na podstawie informacji otrzymanej od spółki zależnej Mennica Metale Szlachetne S.A. w restrukturyzacji ("MMSZ”), zawiadamia o wniesieniu przez MMSZ w dniu 19 lutego 2018 roku skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 29 sierpnia 2017 roku
 • Odliczanie VAT w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego

  Odliczanie VAT w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego

  W myśl art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia VAT w takim zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.
 • Informacja o wniesieniu skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w sprawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej.

  Raport bieżący nr 3/2018Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Zarząd Solar Company S.A. (Spółka) informuje, iż została wniesiona skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie, od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 października 2017 r., oddalającego skargę na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) z dnia 4 października 2016 r. utrzymującą w mocy decyzję KNF z dnia 17 grudnia 2015 r. w przedmiocie nało
 • Uchylenie w całości Wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przez Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie

  Raport bieżący nr 100/2017Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.W nawiązaniu do raportu 96/2017 r. z dnia 07 grudnia 2017 r., załącznika do raportu 94/2017 z dnia 28 listopada 2017 r., Zarząd ACTION S.A. w restrukturyzacji (Spółka, Emitent), informuje, iż w dniu dzisiejszym Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił w całości wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wydany w związku z otrzymaną decyzją Urzędu Kontroli Skarbowej w War
 • Doręczanie pism od fiskusa

  Doręczanie pism od fiskusa

  Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że profesjonalny pełnomocnik nie musi być na platformie ePUAP, aby skutecznie doręczano mu pisma. Niewskazanie adresu elektronicznego na tej platformie nie stanowi takiego braku formalnego pisma, który uniemożliwia skuteczne złożenie odwołania od decyzji administracyjnej.