nacjonalizacja przemysłu

Artykuły - Nacjonalizacja przemysłu (4)

 • Reprywatyzacja: Rekompensata do 20 proc. w gotówce

  Reprywatyzacja: Rekompensata do 20 proc. w gotówce

  Rekompensata w wysokości do 20 proc. wartości utraconego mienia, zakaz zwrotów w naturze i handlu roszczeniami oraz rok na złożenie roszczeń - to m.in. zapisy projektu ustawy reprywatyzacyjnej. Według szacunków, jej wejście w życie oznaczałoby wydatki od 10 do 15 mld zł.
 • Nacjonalizacja przemysłu w Polsce. Ustawa z 3 I 1946 r. Fragmenty

  Nacjonalizacja przemysłu w Polsce została dokonana na podstawie ustawy z 3 stycznia 1946 roku o przejęciu na własność państwa podstawowych gałęzi gospodarki narodowej. Upaństwowienie obejmowało zakłady przemysłowe zatrudniające więcej niż 50 robotników na jedną zmianę. ich właściciele otrzymywali symboliczne odszkodowanie. Zasady te nie obowiązywały w kwestii majątku poniemieckiego.
 • ​Parcelacja, nacjonalizacja - zmiany własnościowe w powojennej Polsce

  Do połowy 1945 roku na terenach dawnej Polski, wchodzących teraz w skład państwa polskiego, w zasadzie rozparcelowano bez odszkodowań wszystkie majątki ziemskie o obszarze powyżej 100 ha lub 50 ha użytków rolnych. Podobnie było z przejmowanie zakładów przemysłowych.
 • 3 stycznia 1946 r. Ustawa o nacjonalizacji przemysłu

  3 stycznia 1946 r. Ustawa o nacjonalizacji przemysłu

  Krajowa Rada Narodowa przyjęła ustawę o nacjonalizacji przemysłu. Na tej podstawie na własność państwa przeszło ponad 35 tys. przedsiębiorstw.