muzyka'

Artykuły - Muzyka' (392)

 • Raport miesięczny - sierpień 2017r.

  Zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010r. Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje raport miesięczny: 1) Tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Emitenta. W ocenie Emitenta, w okresie objętym raportem nie nastąpiły tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym e-Muzyka S.A. mające znaczenie dla wyników finansowych Spółki. 2) Zestawienie raportów bieżących i okresowych opubliko
 • Muzyka w sklepach - prawa autorskie oraz nowe narzędzia audiomarketingu

  Muzyka w sklepach - prawa autorskie oraz nowe narzędzia audiomarketingu

  Sprzedawcy na różne sposoby próbują zachęcić nas do kupna towaru. Mamią zapachami i krzykliwym obrazem - coraz popularniejszy staje się także tzw. audiomarketing.
 • Raport okresowy za II kwartał 2017r.

  Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za II kwartał 2017r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Osoby reprezentujące spółkę:Robert Knaź - Prezes ZarząduJan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
 • Raport miesięczny - lipiec 2017r.

  Zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010r. Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje raport miesięczny: 1) Tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Emitenta. W ocenie Emitenta, w okresie objętym raportem nie nastąpiły tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym e-Muzyka S.A. mające znaczenie dla wyników finansowych Spółki. 2) Zestawienie raportów bieżących i okresowych opubliko
 • Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za II kwartał 2017r.

  Zarząd e-Muzyka S.A. informuje, iż zmianie ulega termin przekazania do publicznej wiadomości raportu za II kwartał 2017r. Raport za II kwartał 2017 roku zostanie opublikowany w dniu 11 sierpnia 2017r. Zgodnie z treścią raportu bieżącego nr 2/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. pierwotny termin publikacji raportu za II kwartał 2017r. wyznaczony był na dzień 14 sierpnia 2017r. Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym System
 • Raport miesięczny - czerwiec 2017

  Zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010r. Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje raport miesięczny: 1) Tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Emitenta. W ocenie Emitenta, w okresie objętym raportem nie nastąpiły tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym e-Muzyka S.A. mające znaczenie dla wyników finansowych Spółki. 2) Zestawienie raportów bieżących i okresowych opublikowanych
 • Informacja w sprawie wypłaty dywidendy.

  e-Muzyka S.A. (Emitent, Spółka), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2017 z dnia 20 czerwca 2017 roku "Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 20 czerwca 2017 roku", informuje, iż zgodnie z treścią uchwały nr 06/06/2017 ZWZA Spółki z dnia 20.06.2017r. ustalono następujące zasady wypłaty dywidendy: a. łączna kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy: 5.562.332,84 złotych, w tym 1.368.929,50 zł z zysku Spółki za rok 2016 i 4.193.403,34 złotych
 • Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 20 czerwca 2017 roku.

  Raport bieżący nr 5/2017Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %Zarząd Spółki e-Muzyka S.A. informuje, że podczas obrad WZA Spółki w dniu 20 czerwca 2017r. reprezentowane było 80,25% kapitału akcyjnego. Ponad 5% głosów posiadali: - Bookzz Holding Limited, który wykonywał prawo głosu z 6 031 818 akcji, co dawało 100% ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu, i stanowi 80,25% w ogólnej liczbie akcji Emitenta i kapitale zakładowym,
 • Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 20.06.2017r.

  Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 20.06.2017r. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect" do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. Osoby reprezentujące spółkę:Robert Knaź - Prezes ZarząduJan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
 • Raport miesięczny - maj 2017r.

  Zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010r. Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje raport miesięczny: 1) Tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Emitenta. W ocenie Emitenta, w okresie objętym raportem nie nastąpiły tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym e-Muzyka S.A. mające znaczenie dla wyników finansowych Spółki. 2) Zestawienie raportów bieżących i okresowych opublikowanych