Mostostal Warszawa SA

Artykuły - Mostostal Warszawa SA (816)

 • Mostostal Warszawa rozpoczął procedurę zwolnień grupowych, zwolni do 620 osób

  Mostostal Warszawa rozpoczął procedurę zwolnień grupowych, zwolni do 620 osób

  Mostostal Warszawa, z uwagi na potrzebę dostosowania wielkości zatrudnienia do aktualnej wielkości kontraktacji, rozpoczął procedurę zwolnień grupowych. Rozwiązanie umów o pracę planowane jest do 30 kwietnia 2014 r. i dotyczyć będzie nie więcej niż 620 osób.
 • Aneks do umowy z Konsorcjum Firm: Mostostal Warszawa S.A. i Acciona Infraestructuras S.A.

  Raport bieżący nr 45/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd LW "Bogdanka" S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 6 września 2012 r. wszedł w życie aneks do umowy ("Umowa") zawartej w dniu 29 czerwca 2010 r. pomiędzy Emitentem a konsorcjum Firm: Mostostal Warszawa S.A. i Acciona Infraestructuras S.A. ("Wykonawcy"), o której Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 33/2010.
 • Zawarcie aneksu do znaczącej umowy

  Raport bieżący nr 38/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Mostostal Warszawa S.A., jako Lider Konsorcjum w składzie: Mostostal Warszawa S.A., Acciona Infraestructuras S.A. - Partner, informuje że w dniu 6 września 2012 roku, wszedł w życie aneks do umowy z dnia 29.06.2010 r. zawartej z Lubelskim Węglem "Bogdanka" S.A. na realizację kontraktu pn. "Rozbudowa Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla w Lubelskim Węglu &quo
 • Skonsolidowany raport półroczny MOSTOSTAL WARSZAWA SA

  Raport w załącznikuWybrane dane finansowe
 • Raport półroczny MOSTOSTAL WARSZAWA S.A.

  Raport w załącznikuWybrane dane finansowe
 • Zawarcie aneksu do umowy o znaczącej wartości

  Raport bieżący nr 37/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Mostostal Warszawa S.A., po otrzymaniu w dniu dzisiejszym stosownych dokumentów informuje, że Spółka w dniu 10 sierpnia 2012 roku zawarła z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie aneks do umowy z dnia 27 kwietnia 2007 r. (o której Emitent informował w Raporcie bieżącym Nr 13/2007). Przedmiotem aneksu jest udzielanie przez Bank gwarancji na rzecz i zlecenie Emitenta
 • zawarcie Aneksu i Umowy o roboty dodatkowe o łącznej znaczącej wartości

  Raport bieżący nr 36/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Mostostal Warszawa S.A. informuje, że Spółka jako Lider Konsorcjum w składzie: Mostostal Warszawa S.A., Acciona Infraestructuras S.A. - Partner, Asseco Poland S.A. - Partner, Mostostal Puławy S.A. - Partner, zawarła w okresie od 10 do 13 sierpnia br. z Agencją Rozwoju Miasta S.A. Aneks Nr 3 do Umowy, o której Emitent informował w Raporcie bieżącym Nr 28 w dniu 16/05/2011 ro
 • zawarcie umowy o znaczącej wartości

  Raport bieżący nr 35/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Mostostal Warszawa S.A. po otrzymaniu właściwych dokumentów informuje, że w dniu 25/07/2012 r. Spółka działając jako Lider Konsorcjum w składzie: Mostostal Warszawa S.A. - Lider, Acciona Infraestructuras S.A., zawarła z Euroterminal Sławków Sp. z o.o. Umowę o roboty budowlane pn. "Zaprojektowanie i wybudowanie płyty kontenerowej wraz z infrastrukturą techniczną na potr
 • Zawarcie znaczącej umowy

  Raport bieżący nr 34/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Mostostal Warszawa S.A. informuje, że Spółka w dniu 19 lipca 2012 roku jako Lider Konsorcjum w składzie: Mostostal Warszawa S.A., Acciona Infraestructuras S.A. - Partner, zawarła z Przedsiębiorstwem Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. umowę na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zaprojektowanie i wybudowanie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów dla miasta Kielce i powiatu k
 • Rezygnacja członka Rady Nadzorczej.

  Raport bieżący nr 22/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd REMAK SA informuje, że w dniu 20 lipca 2012 roku Spółka otrzymała pismo zawierające rezygnację Pana Andrzeja Sitkiewicza z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej REMAK SA, z dniem 19 lipca 2012 roku, w związku z rezygnacją z pełnienia funkcji członka Zarządu - Wiceprezesa Mostostal Warszawa S.A.Aleksandra Kowalska - wiceprezes