Mostostal Warszawa SA

Artykuły - Mostostal Warszawa SA (841)

 • ACCIONA zwiększyła udział w Mostostalu Warszawa do 62,1 proc. po zakończeniu wezwania

  W wezwaniu na akcje Mostostal Warszawa SA ACCIONA nabyła łącznie 2 407 655 akcji, co razem z akcjami posiadanymi przed ogłoszeniem wezwania stanowi 62,1 proc. kapitału zakładowego spółki. Transakcja nabycia akcji po drugim, finalnym etapie wezwania została przeprowadzona na GPW 26 sierpnia. Transakcja po pierwszym etapie wezwania miała miejsce 8 sierpnia.
 • Rozpoczynają się zapisy w wezwaniu na 100 proc. akcji Mostostalu Warszawa

  23 lipca rozpoczyna się pierwszy etap zapisów w wezwaniu, jakie 2 lipca ACCIONA Construcción SA ("ACCIONA", "wzywający") ogłosiła na wszystkie akcje spółki Mostostal Warszawa SA ("spółka") nienależące do wzywającego, tj. na 9 981 267 akcji stanowiących 49,91 proc. łącznej liczby akcji spółki i głosów na walnym zgromadzeniu spółki ("wezwanie"). Zapisy w wezwaniu przyjmuje Santander Bank Polska SA - Santander Biuro Maklerskie. Ponadto, zapisy przyjmowane są przez Millennium Dom Maklerski SA, Dom Maklerski mBank i Dom Maklerski BOŚ SA.
 • Mostostal Warszawa: Nowy kontrakt w Białymstoku

  Mostostal Warszawa SA (GPW: MSW) wybuduje w formule "pod klucz" Układ Odzysku Ciepła ze spalin kotła biomasowego K6 dla Elektrociepłowni Białystok.
 • Oświadczenie o odstąpieniu od znaczącej umowy

  Raport bieżący nr 9/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Mostostal Warszawa S.A. informuje, że Spółka w dniu 6 marca 2013 roku podjęła ostateczną decyzję o odstąpieniu od umowy o ustanowieniu i zakresie obowiązków Inwestora Zastępczego z dnia 11 listopada 2010 r. dotyczącej budowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami i garażami podziemnymi "Zielona Italia", zawartą ze spółką Zielona Italia Sp. z o.o.
 • Zawarcie aneksu nr 1 do umowy znaczącej z Mostostal Warszawa S.A.

  Raport bieżący nr 8/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd INTROL S.A informuje, iż w dniu 28 lutego 2013 r. podpisano aneks nr 1 do umowy z Mostostal Warszawa S.A. (Emitent o ww. umowie informował raportem bieżącym 3/2013 z dn. 11 stycznia 2013 r.) W związku z koniecznością zmiany zapisu dotyczącego regulowania płatności strony zgodnie postanowiły o wprowadzeniu następujących zmian do umowy: 1) z zastrzeżeniem potrąceń lub zatrzy
 • Zawarcie znaczącej umowy

  Raport bieżący nr 10/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Instal Kraków S.A. informuje, że z dniem 01 marca 2013 r. Spółka zależna Frapol sp. z o.o. została związana z Mostostal Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie umową na wykonanie robót budowlano - montażowych w zakresie instalacji wentylacji w ramach zadania pn. "Budowa Hali Widowiskowo - Sportowej (Czyżyny) w Krakowie". Termin wykonania przedmiotu umowy określono na
 • Przedłużenie terminu obowiązywania gwarancji udzielonej przez PKO BP S.A.

  Raport bieżący nr 5/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu (Emitent), informuje, iż w dniu 13.02.2013 zawarł z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie ("PKO BP") aneks do umowy o udzielenie gwarancji bankowej pomiędzy Emitentem a PKO BP opisanej szczegółowo w RB nr 21/2012 oraz otrzymał od PKO BP aneks do dokumentu gwarancji bankowej zwrotu zaliczki, n
 • Odwołanie od decyzji TAURON Wytwarzanie S.A. w sprawie wyboru oferty na budowę bloku energetycznego w Elektrowni Jaworzno III

  Raport bieżący nr 5/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2013 z 24 stycznia 2013 r. Zarząd TAURON Polska Energia S.A. informuje, że 4 lutego 2013 r. powziął wiadomość o złożeniu do Krajowej Izby Odwoławczej przez konsorcjum: China National Electric Engineering Co., Ltd. i China Overseas Engineering Group Co., Ltd. odwołania od decyzji TAURON Wytwarzanie S.A. w sprawie wyboru oferty złożonej przez konsorcjum RAF
 • Odwołanie od decyzji TAURON Wytwarzanie S.A. w sprawie wyboru oferty na budowę bloku energetycznego w Elektrowni Jaworzno III

  Raport bieżący nr 4/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2013 z 24 stycznia 2013 r. Zarząd TAURON Polska Energia S.A. informuje, że 4 lutego 2013 r. powziął wiadomość o złożeniu do Krajowej Izby Odwoławczej przez konsorcjum: SNC-Lavalin Polska Sp. z o.o., SNC-Lavalin Inc. i Hitachi Power Europe GmbH odwołania od decyzji TAURON Wytwarzanie S.A. w sprawie wyboru oferty złożonej przez konsorcjum RAFAKO S.A.- MOSTO
 • Życiorysy Członków Zarządu

  Raport bieżący nr 8/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Mostostal Warszawa S.A., w uzupełnieniu Raportu bieżącego Nr 49/2012 w sprawie powołania w skład Zarządu Spółki pana Krzysztofa Sadłowskiego oraz pana Miguel Angel Heras Llorente przekazuje życiorysy powołanych Członków Zarządu Emitenta zgodnie z pkt. 4-6 par. 28 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywa