Biznes - moore

Artykuły - Moore (32)

 • Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za 2009 rok

  Zarząd Spółki MINERAL MIDRANGE S.A. informuje, iż w dniu 22 grudnia 2009 r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę nr 01/12/09 w sprawie wyboru Moore Stephens Central Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako biegłego rewidenta, który przeprowadzi badanie sprawozdania finansowego Spółki MINERAL MIDRANGE S.A. za rok obrotowy 2009 oraz wyda opinię z badania sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy 2009. Wybór biegłego rewidenta został dokonany na podstawie § 16 pkt. 1b Statutu Spółki.
 • Wybór biegłego rewidenta

  Raport bieżący nr 127/2008Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd Mostostalu Zabrze Holding S.A. (Emitent) informuje, iż uchwałą Rady Nadzorczej Emitenta z dnia 16 grudnia 2008 r. (podjętą w trybie obiegowym) Moore Stephens Katowice Sp. z
 • Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Stalprofil SA

  Raport bieżący nr 37/2008Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Na posiedzeniu odbytym w dniu 22 grudnia 2008r. Rada Nadzorcza Stalprofil SA zgodnie z §17 pkt. 7 Statutu Spółki podjęła uchwałę o wyborze firmy audytorskiej Moore Stephens Katowice sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Powstańców 34/206 (wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr ew. 2881), do: - - badania sporządzonego zgodnie z MSR/M
 • Wybór biegłego rewidenta.

  Raport bieżący nr 59/2008Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, INTROL S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 8 grudnia 2008 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie wyboru biegłego rewidenta - spółki Moore Stephens Katowice spółka z o.o. w Katow
 • Wybór biegłego rewidenta

  Raport bieżący nr 45/2008Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, INTROL S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 4 sierpnia 2008r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie wyboru biegłego rewidenta - spółki Moore Stephens-Katowice spółka z o.o. w Katowicach
 • Wybór biegłego rewidenta

  Raport bieżący nr 67/2008Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Mostostalu Zabrze Holding S.A. (Emitent) informuje, iż uchwałą Rady Nadzorczej Emitenta z dnia 15 lipca br. (podjętą w trybie obiegowym) Moore Stephens Katowice Sp. z o.o.
 • Skarpetki największego bankiera

  Mało który finansista miał tak ogromne znaczenie dla gospodarki międzynarodowej. Ale tez niewielu, żeby nie powiedzieć nikt, odchodziło z tak renomowanego stanowiska w tak wielkiej niesławie.
 • Informacja o wyborze osoby Zarządzającej do Zarządu Spółki z grupy kapitałowej

  Raport bieżący nr 30/2008Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Doradztwa Gospodarczego DGA S.A. podaje do wiadomości iż w dniu dzisiejszym, Pan Andrzej Głowacki, Prezes Zarządu DGA S.A. został wybrany na stanowisko Prezesa Zarządu w spółce zależnej Moore Stephens DGA Audyt Sp. z o.o. gdzie Emitent posiada 99,9% udziałów. Jednocześnie Pan Andrzej Głowacki wniósł do Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Moore Stephens DGA Audyt prośbę o
 • Wybór biegłego rewidenta

  Raport bieżący nr 119/2007Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd Mostostalu Zabrze Holding S.A. (Emitent) informuje, iż uchwałą Rady Nadzorczej Emitenta z dnia 18 grudnia br. (podjętą w trybie obiegowym na podstawie §28 pkt 6 Statutu Spó
 • Wybór biegłego rewidenta

  Raport bieżący nr 17/2007Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Introl S.A. informuje, że w dniu 6 grudnia 2007 roku Rada Nadzorcza -organ uprawniony na podstawie § 12 ust. 2 pkt k) Statutu Spółki podjęła uchwałę o wyborze biegłego rewidenta Spółki - firmę Moore Stephens-Katowice Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach ul. Powstańców 34. Moore Stephens -Katowice Sp. z o.o. wpisana jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawo