Mjr Zygmunt Szendzielarz

Artykuły - Mjr Zygmunt Szendzielarz (1)

  • Powojenna polityka polskich władz wobec Kościoła i społeczeństwa

    ​Polskie władze oficjalnie nie występowały przeciwko Kościołowi katolickiemu, który w czasie wojny poniósł ogromne straty - zginęło 20 proc. księży. W nowych warunkach Kościół zaczął znacznie rozszerzać swoje wpływy w społeczeństwie polskim, w zasadzie jednorodnym pod względem wyznaniowym, ponieważ w ponad 90 proc. katolickim.