Nowe Technologie - męski

Artykuły - Męski (1)

  • Męski Internet

    Wśród użytkowników Internetu proporcje między mężczyznami a kobietami właściwie już się wyrównały. Jednak twórcami systemów internetowych wciąż w ponad 90% są przedstawiciele płci brzydkiej - możemy przeczytać w raporcie IDC, przygotowanym na zlecenie Cisco Systems. W Europie Zachodniej - pomimo ogólnego zastoju branży IT - wciąż brak specjalistów od Internetu. Niemniej zainteresowanie kobiet pracą na stanowiskach związanych z obsługą Sieci wciąż jest minimalne.