mer

Artykuły - Mer (37)

 • Mer Lwowa chce wywozić śmieci do Polski

  Mer Lwowa chce wywozić śmieci do Polski

  Mer Lwowa Andrij Sadowy, którego miasto od połowy 2016 roku nie ma wysypiska śmieci, zastanawia się nad wywożeniem odpadów za granicę, m.in. do Polski - poinformował w czwartek lwowski portal Zaxid.net.
 • Powołanie Zarządu nowej kadencji MERA S.A.

  Zarząd MERA S.A z siedzibą w Lewinie Brzeskim (Spółka, Emitent) informuje, iż Rada Nadzorcza, uchwałą nr 1/10/2015 z dnia 05 października 2015 roku powołała Wiceprezesa Zarządu w osobie Rolanda Steyera Roland Steyer – Wiceprezes Zarządu jest absolwentem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydział Nauk o Ziemi, Kierunek Geologia, rok zakończenia studiów 1992. Doświadczenie zawodowe: 1992 r. – 1993 r. referent d/s sprzedaży w Zakładach Przetwórstwa Mięsnego "MARCO" Kędzi
 • Odważna decyzja - polska firma idzie... na Ukrainę!

  Odważna decyzja - polska firma idzie... na Ukrainę!

  Mer Kijowa Witalij Kliczko i prezes Pesy Tomasz Zaboklicki podpisali w środę w Bydgoszczy memorandum, w wyniku którego Pesa ma dostarczyć do stolicy Ukrainy 50 tramwajów, a następnie uruchomić tam montownię lub fabrykę.
 • Powołanie Zarządu nowej kadencji MERA S.A.

  Zarząd MERA S.A z siedzibą w Lewinie Brzeskim (Spółka, Emitent) informuje, iż Rada Nadzorcza na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 22 ust.1 Statutu Spółki w związku z upływem terminu kadencji Zarządu uchwałą nr 6/06/2013 z dnia 17 czerwca 2013 roku powołała Zarząd na nową wspólną trzyletnią kadencję w składzie: - Pan Adam Koneczny - Prezes Zarządu; - Pan Mirosław Rutowicz - Wiceprezes Zarządu. Członkowie Zarządu są tożsami z członkami Zarządu poprzedniej ka
 • Uzupełnienie informacji o umorzeniu 15 415 obligacji zwykłych na okaziciela serii D spółki MERA SA

  Zarząd MERA S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 7 grudnia 2011r., na podstawie § 85 ust. 1 oraz § 2 ust. 1 i 4 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku spółki MERA SA, w związku z dokonanym przez Spółkę odkupem w celu umorzenia 15.415 (piętnaście tysięcy czterysta piętnaście) obligacji Spółki, Zarząd Krajowego Depozytu podjął Uchwałę Nr 1103/11, w której stwierdził, że kodem PLMERA000027 oznaczonych jest 7.585 (siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć) obli
 • Skonsolidowane przychody Grupy Mera w I kw. 2011 r.

  Zarząd Mera ("Spółka") niniejszym przekazuje informację o skonsolidowanych przychodach osiągnętych przez Spółkę oraz jej podmioty zależne ("Grupa") w okresie pierwszych trzech miesięcy 2011 roku. W okresie od 1 stycznia do 31 marca 2011 r. skonsolidowane przychody Grupy wyniosły niespełna 8,5 mln zł w porównaniu do 6,5 mln zł. w analogicznym okresie 2010 r. (wzrost o 30%). Na przychody skonsolidowane składają się wyniki: Mera S.A. (podmiot dominujący, Polska), HST Treppen GmbH (Niemcy), A
 • Prognozy finansowe Grupy MERA S.A. na rok 2011.

  Zarząd Grupy MERA S.A. informuje, iż przygotował prognozy przychodów na rok 2011. Przygotowując prognozy przychodów, wzięto pod uwagę historyczne wyniki finansowe w ujęciu jednostkowym oraz skonsolidowanym Spółki, analizę popytu na produkty i usługi realizowane przez spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej MERA S.A. oraz zdarzenia mające miejsce w I kwartale 2011 r. Założenia do prognoz zależne od Emitenta Przychody ustalono w oparciu o następujące czynniki:
 • Informacje o inwestycji kapitałowej Mera S.A.

  Zarząd Spółki informuje, że spółka Teliani Valley Polska S.A., w której Mera S.A. posiada (z uwzględnieniem przeprowadzonej emisji) akcje dające 52,7 % w głosach, zakończyła emisję prywatna na kwotę 0,5 mln zł i rozpoczęła ubieganie się o wprowadzenie akcji do obrotu na rynek NewConnect. Wycena Spółki Teliani Valley Polska według ceny emisyjnej z oferty prywatnej to 4 mln zł. Autoryzowanym Doradcą jest INVESTcon GROUP S.A., który jest także inwestorem w spółce Teliani Valley Polska S.A.
 • Umowy lock-up dotyczące akcji Mera S.A.

  Zarząd Spółki informuje, że w dniu dzisiejszym podpisane zostały z akcjonariuszami spółki umowy o czasowe wyłączenie zbywalności akcji spółki MERA S.A. (umowy typu lock-up). Umowami zostały objęte akcje na okaziciela w liczbie 3854000 sztuk, co stanowi 76,38% akcji spółki wprowadzonych do obrotu na NewConnect. Lock-up obowiązuje do dnia 31.03.2011 r. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przek
 • Prognozy finansowe Grupy MERA S.A. na lata 2010 i 2011.

  Zarząd Grupy MERA S.A. informuje, iż przygotował prognozy finansowe na lata 2010 i 2011. Przygotowując prognozy wyników, wzięto pod uwagę takie czynniki jak: - Historyczne wyniki finansowe w ujęciu jednostkowym oraz skonsolidowanym Spółki, analiza popytu na produkty i usługi realizowane przez spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej MERA S.A., - Wyniki finansowe osiągnięte na koniec pierwszego kwartału 2010 r. w ujęciu jednostkowym i skonsolidowanym. Założe