mennica polska

Artykuły - Mennica polska (99)

 • Św. Jan Paweł II: Moneta w kształcie krzyża

  Św. Jan Paweł II: Moneta w kształcie krzyża

  Mennica Polska wyemitowała 115 monet w kształcie krzyża "Święty Jan Paweł II". Ta unikalna moneta wykonana jest ze srebra platerowanego 24 karatowym złotem , jest to 25 dolarów nowozelandzkich.
 • Kliknij sobie sztabkę złota

  Kliknij sobie sztabkę złota

  Polska to nie Zjednoczone Emiraty i automatów ze złotem jeszcze nie mamy. Ale Mennica Polska z bankami uruchamia sklepy internetowe, w których cenny kruszec będzie można kupić kliknięciem myszki - informuje "Dziennik Gazeta Prawna".
 • Znaczne pakiety akcji - zbycie akcji RUCH S.A. przez Mennica Polska S.A. oraz przez Mennica Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

  Raport bieżący nr 78/2010Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Zarząd RUCH S.A. z siedzibą w Warszawie, stosownie do art. 70 ust. 1 Ustawy o ofercie, w załączeniu przekazuje pismo Mennica Polska S.A. z dnia 21 września 2010 r. informujące o zbyciu przez Mennica Polska S.A. oraz przez Mennica Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych wszystkich posiadanych przez te podmioty akcji RUCH S.A. Zbycie akcji nastąpiło w wyniku real
 • Kandydatura do Rady Nadzorczej Spółki

  Raport bieżący nr 64/2010Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne Zarząd Spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (" Spółka") informuje, iż w dniu 27 sierpnia 2010 roku wpłynęło od akcjonariusza Spółki - ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie ("Akcjonariusz Spółki") oświadczenie w przedmiocie zgłoszenia Pana Mirosława Panka na kandydata do Rady Nadzorczej Spółki. Akcjonariusz oświadczył, iż Pan Miros
 • Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia

  Raport bieżący nr 62/2010Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Spółki Mennica Polska S.A. ("Spółka") informuje, że w związku z uzupełnieniem porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 sierpnia 2010 roku na godzinę 10:00 w siedzibie Spółki przy ul. Pereca 21 w Warszawie ("Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie") o punkt nr 7 w brzmieniu: Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na naby
 • Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  Raport bieżący nr 61/2010Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe ZZarząd Spółki Mennica Polska S.A. ("Spółka") informuje, że w związku z otrzymaniem w dniu 9 sierpnia 2010 roku od Akcjonariusza Spółki Pana Zbigniewa Jakubasa ("Akcjonariusz") wniosku, w trybie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, o umieszczenie określonych przez Akcjonariusza spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dz
 • Wniosek o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  Raport bieżący nr 60/2010Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne Zarząd Spółki Mennica Polska S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 9 sierpnia 2010 roku otrzymał od Akcjonariusza Spółki Pana Zbigniewa Jakubasa ("Akcjonariusz") wniosek, w trybie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, o umieszczenie określonych przez Akcjonariusza spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 sierpnia 2010 roku. Akcj
 • Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.08.2010 r.

  Raport bieżący nr 58/2010Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Mennica Polska Spółka Akcyjna ("Spółka") na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych ("KSH") zwołuje na dzień 30 sierpnia 2010 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("Walne Zgromadzenie"), które odbędzie się o godzinie 10:00 w siedzibie Spółki przy ul. Pereca 21 w Warszawie. Porządek obrad 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2
 • Nabycie akcji własnych w celu umorzenia

  Raport bieżący nr 50/2010Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Mennicy Polskiej S.A. (Spółka) - na podstawie par. 5 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa niebędącego państwem członkowskim - informuje, iż na rachunku papierów wartościowych Spółki zaewidencjonowano według sta
 • Oferty zbycia akcji w celu umorzenia

  Raport bieżący nr 43/2010Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne Zarząd Mennicy Polskiej S.A. informuje, iż w związku z Uchwałą nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Mennica Polska S.A. z dnia 28.06.2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia, w dniu 1 lipca 2010 roku wpłynęły następujące oferty: 1) od jednego z towarzystw funduszy inwestycyjnych, żądającego zachowania w tajemnicy jego nazwy - oferta zbycia 92.7