mediana

Artykuły - Mediana (0)

 • Czekając na odczyt ZEW

  Dane obrazujące nastroje wśród niemieckich analityków zostaną opublikowane o godz. 11:00. Mediana oczekiwań zakłada, że w maju nieco się one pogorszyły - spodziewany jest spadek wskaźnika do 41 pkt. wobec 43,2 pkt. w kwietniu.
 • 17 ekspertów wróży naszą przyszłość

  17 ekspertów wróży naszą przyszłość

  Jak wynika z najnowszej ankiety makroekonomicznej NBP, dynamika wzrostu PKB w tym roku ukształtuje się na poziomie ok. 1,5 proc. Mediana prognoz inflacji na 2013 rok uległa wyraźnemu zmniejszeniu i wynosi obecnie ok. 2,3 proc.
 • Wynagrodzenia spawaczy

  Wynagrodzenia spawaczy

  W ubiegłym roku mediana wynagrodzeń całkowitych spawaczy wyniosła 2997,5 zł brutto. Połowa osób zarabiała pomiędzy 2000 zł a 4100 zł. Płace 10 proc. najlepiej zarabiających przekraczały 5600 zł - wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak.
 • Wynagrodzenia w działach produkcji w 2011 roku

  Wynagrodzenia w działach produkcji w 2011 roku

  W 2011 roku mediana wynagrodzeń w działach produkcji wyniosła 3440 zł brutto - wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń (OBW), przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak.
 • Ile zarabiają pracownicy fizyczni?

  Ile zarabiają pracownicy fizyczni?

  Mediana wynagrodzeń doświadczonych pracowników fizycznych kształtowała się na poziomie 3045 zł brutto - wynika z Raportu płacowego Sedlak & Sedlak 2012. Na najwyższe zarobki na tym szczeblu mogli liczyć pracownicy z branży chemicznej.
 • Zarobki w logistyce i transporcie w 2011 roku

  Zarobki w logistyce i transporcie w 2011 roku

  Mediana wynagrodzeń w branży logistyka, transport, spedycja i komunikacja wyniosła w 2011 roku 3400 zł brutto - wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak.
 • Rady nadzorcze: Kto zarabiał najlepiej?

  Rady nadzorcze: Kto zarabiał najlepiej?

  W 2011 roku mediana wynagrodzeń członków rad nadzorczych wynosiła 42 000 zł brutto - wynika z raportu "Wynagrodzenia członków rad nadzorczych spółek notowanych na GPW w 2011 roku", wydanego przez Sedlak & Sedlak.
 • HR-owiec najlepiej zarobi w bankowości

  HR-owiec najlepiej zarobi w bankowości

  W 2011 roku najlepsze zarobki otrzymywali pracownicy działów personalnych zatrudnieni w bankowości. Mediana ich zarobków kształtowała się na poziomie 5800 zł brutto - wynika z raportu "Wynagrodzenia w działach HR w 2011 roku" wydanego Sedlak & Sedlak.
 • Stolica przoduje w zarobkach

  Stolica przoduje w zarobkach

  Podobnie jak w latach ubiegłych Warszawa była liderem płacowym wśród polskich miast. W 2011 roku mediana zarobków w stolicy wynosiła 5500 zł - wynika z raportu "Wynagrodzenia w Warszawie w 2011 roku", wydanego przez Sedlak & Sedlak.
 • Kraków: Jakie zarobki?

  Kraków: Jakie zarobki?

  Stolica małopolski plasowała się w pierwszej piątce miast o najwyższej medianie wynagrodzenia całkowitego. W 2011 roku mediana zarobków w Krakowie wyniosła 4000 zł brutto - wynika z Ogólnopolskiego badania Wynagrodzeń, przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak.