MCI Management SA

Artykuły - MCI Management SA (910)

 • MCI Capital startuje z Brand Journalem na Prowly

  Spółka MCI Capital rozpoczęła prowadzenie Brand Journala dla mediów na platformie technologicznej Prowly. Na Brand Journalu, dostępnym pod adresem MCI.Prowly.com, będą publikowane wiadomości w języku angielskim dotyczące spółek z portfeli funduszy powiązanych z MCI Capital. Jedną z nich jest samo Prowly, dostarczające rozwiązanie w modelu SaaS, w które jest zaangażowany kapitałowo fundusz Internet Ventures.
 • KNF zatwierdziła prospekt Wirtualnej Polski Holding

  KNF zatwierdziła prospekt Wirtualnej Polski Holding

  Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny związany z ofertą publiczną spółki Wirtualna Polska Holding, właściciela m.in. portali internetowych wp.pl i o2.pl - podała KNF w komunikacie.
 • Pokaźne zyski Grupy MCI

  Grupa MCI wypracowała w 2014 r. wynik netto na poziomie 264,8 mln zł, czyli o ponad 42% wyższy niż w 2013 r. Największy udział w zysku netto miał wzrost wartości certyfikatów inwestycyjnych funduszy MCI.TechVentures i MCI.EuroVentures (o 189,9 mln zł), zysk na transakcji dekonsolidacji PEManagers (62 mln zł) oraz zysk z zarządzania funduszami zrealizowany przez PEManagers do dnia dekonsolidacji (22,4 mln zł).
 • MCI inwestuje w lidera rynkowego

  MCI inwestuje w lidera rynkowego - HOJO.PL - marketplace profesjonalnych usług sprzątania w kanale internetowym.
 • MCI inwestuje w Answear.com

  MCI.TechVentures, fundusz z Grupy MCI inwestujący w spółki technologiczne na etapie wzrostu i ekspansji, zrealizował inwestycję w Wearco sp. z o.o., spółkę prowadzącą Answear.com, największy w Polsce oraz Europie Środkowo-Wschodniej multibrandowy sklep odzieżowy online, oferujący ponad 200 najpopularniejszych światowych marek odzieży, obuwia i akcesoriów.
 • MCI inwestuje w Turcji

  Spółka z Grupy MCI Management (GPW: MCI) sfinalizowała transakcję nabycia 20 proc. akcji największego tureckiego dystrybutora IT, spółki Indeks Bilgisayar. Dzięki inwestycji MCI zaczyna budować platformę do dalszej ekspansji w regionie tzw. Large Emerging Europe.
 • zawiadomienie od osoby zobowiązanej z mocy art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz.U.2010.211.1384, dalej "Ustawa") o nabyciu akcji MCI Management S.A. przez Alternative Investment Partners Sp. z o.o.

  Raport bieżący nr 8/2013Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych Zarząd MCI Management S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 17 stycznia 2013 roku otrzymał zawiadomienia, przekazane Emitentowi w trybie art. 160 Ustawy: 1. Od Magdaleny Paseckiej- Członka zarządu MCI Management S.A., Dyrektora Finansowego Alterniative Inwestment Partners Spóki z o.o. 2. Od Tomasza Czechowicza - Prezesa zarządu MCI Managem
 • Temat: Wyrok w sprawie z powództwa MCI Management S.A. przeciwko Skarbowi Państwa - sprawa JTT Computer S.A.

  Raport bieżący nr 7/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne Zarząd MCI Management S.A. informuje, że w dniu 17 stycznia 2013 roku Sąd Apelacyjny we Wrocławiu w sprawie z powództwa MCI Management S.A., przeciwko Skarbowi Państwa - Dyrektorowi Urzędu Kontroli Skarbowej we Wrocławiu na skutek apelacji MCI Management S.A. od wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 15 marca 2010 roku, zmienił zaskarżony wyrok w ten sposób, że zasądził od Skarbu Państwa -
 • informacja o stanie posiadania akcji przez podmioty powiązane

  Raport bieżący nr 6/2013Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Zarząd MCI Management S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 15 stycznia 2013 roku otrzymał zawiadomienia, przekazane Emitentowi w trybie art. 69 a ustawy o ofercie przez Tomasza Czechowicz Pełna treść zawiadomień poniżej: Niniejszym, Tomasz Czechowicz, na podstawie przepisów art. 69 ust. 2 pkt 2) w zw. z art. 69 a ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o of
 • zawiadomienie od osoby zobowiązanej z mocy art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz.U.2010.211.1384, dalej "Ustawa") o nabyciu akcji MCI Management S.A. przez Alternative Investment Partners Sp. z o.o.

  Raport bieżący nr 5/2013Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych Zarząd MCI Management S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 15 stycznia 2013 roku otrzymał zawiadomienia, przekazane Emitentowi w trybie art. 160 Ustawy: 1. Od Magdaleny Paseckiej- Członka zarządu MCI Management S.A., Dyrektora Finansowego Alterniative Inwestment Partners Spóki z o.o. 2. Od Tomasza Czechowicza - Prezesa zarządu MCI Managem