MAXIMUS

Artykuły - MAXIMUS (189)

 • Nabycie akcji MAXIMUS SA przez Prezesa Zarządu

  Raport bieżący nr 37/2013Podstawa Prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnychZarząd MAXIMUS S.A., informuje, iż w dniu 14 czerwca 2013 roku otrzymał zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi od osoby zobowiązanej do przekazywania zawiadomień na podstawie powyższego artykułu tj. od Pana Grzegorza Lorek, Prezesa Zarządu Maximus S.A. , iż w wyniku zakupu: - w dniu 1
 • Zmiana stanu posiadania

  Raport bieżący nr 36/2013Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcjiZarząd MAXIMUS S.A. informuje, iż otrzymał w dniu 14 czerwca 2013 r., od Pana Grzegorza Lorek Prezesa Zarządu Maximus S.A. , zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185,
 • Nabycie akcji MAXIMUS SA przez Prezesa Zarządu

  Raport bieżący nr 35/2013Podstawa Prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnychZarząd MAXIMUS S.A., informuje, iż w dniu 11 czerwca 2013 roku otrzymał zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi od osoby zobowiązanej do przekazywania zawiadomień na podstawie powyższego artykułu tj. od Pana Grzegorza Lorek, Prezesa Zarządu Maximus S.A. , iż w wyniku zakupu: - w dniu
 • Zmiana stanu posiadania

  Raport bieżący nr 34/2013Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcjiZarząd MAXIMUS S.A. informuje, iż otrzymał w dniu 11 czerwca 2013 r., od Pana Grzegorza Lorek Prezesa Zarządu Maximus S.A. , zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185,
 • Nabycie akcji MAXIMUS SA przez Prezesa Zarządu

  Raport bieżący nr 33/2013Podstawa Prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnychZarząd MAXIMUS S.A., informuje, iż w dniu 10 czerwca 2013 roku otrzymał zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi od osoby zobowiązanej do przekazywania zawiadomień na podstawie powyższego artykułu tj. od pana Grzegorza Lorek, Prezesa Zarządu Maximus S.A. , iż w wyniku zakupu: - w dniu
 • Zmiana stanu posiadania

  Raport bieżący nr 32/2013Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcjiZarząd MAXIMUS S.A. informuje, iż otrzymał w dniu 10 czerwca 2013 r., od Pana Grzegorza Lorek Prezesa Zarządu Maximus S.A. , zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185,
 • Nabycie akcji MAXIMUS SA przez Prezesa Zarządu

  Raport bieżący nr 31/2013Podstawa Prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnychZarząd MAXIMUS S.A., informuje, iż w dniu 3 czerwca 2013 roku otrzymał zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi od osoby zobowiązanej do przekazywania zawiadomień na podstawie powyższego artykułu tj. od pana Grzegorza Lorek, Prezesa Zarządu Maximus S.A. , iż w wyniku zakupu: - w dniu 3
 • Zmiana stanu posiadania

  Raport bieżący nr 30/2013Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcjiZarząd MAXIMUS S.A. informuje, iż otrzymał w dniu 3 czerwca 2013 r., od Pana Grzegorza Lorek Prezesa Zarządu Maximus S.A. , zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185,
 • Informacja dotycząca zakupu aktywów o istotnej wartości.

  Zarząd MAXIMUS S.A. informuje, że w dniu 14 maja 2013 roku Spółka nabyła 112.582 ( słownie: sto dwanaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa ) akcji w spółce Telekomunikacja Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa. Nabycie akcji spółki Telekomunikacji Polska S.A. stanowi nabycie aktywów o istotnej wartości, gdyż wartość tej transakcji wynosi 898.404,36 zł. (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta cztery zł. 36/100) tj. około
 • Nabycie akcji MAXIMUS SA przez Prezesa Zarządu

  Raport bieżący nr 29/2013Podstawa Prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnychZarząd MAXIMUS S.A., informuje, iż w dniu 9 maja 2013 roku otrzymał zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi od osoby zobowiązanej do przekazywania zawiadomień na podstawie powyższego artykułu tj. od pana Grzegorza Lorek, Prezesa Zarządu Maximus S.A. , iż w wyniku zakupu: - w dniu 6.05