Marian Banaś

Artykuły - Marian Banaś (20)

Filmy - Marian Banaś (1)

  • Oświadczenie prezesa NIK Mariana Banasia

    "Byłem gotów złożyć urząd prezesa NIK. Z przykrością stwierdziłem jednak, że moja osoba stała się przedmiotem brutalnej gry politycznej" - oświadczył w środę prezes NIK Marian Banaś. "W poczuciu odpowiedzialności za Najwyższą Izbę Kontroli będę kontynuował powierzoną mi przez parlament misję" - zapowiedział.