Biznes - Marcin Lewandowski

Artykuły - Marcin Lewandowski (1)

  • Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

    Zarząd ComPress SA informuje, że 23 marca 2011 roku otrzymał informację o rezygnacji Pana Marcina Lewandowskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta ze skutkiem na 22 marca 2011 roku. Pan Marcin Lewandowski nie podał powodu rezygnacji. Podstawa prawna: § 3 ust.2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect". Osob