Biznes - majewski

Artykuły - Majewski (20)

 • Zawiadomienie pana Piotra Majewskiego - Wicerezesa Zarządu TESGAS S.A. o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce w wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego

  Raport bieżący nr 32/2010Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Zarząd TESGAS S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 12 sierpnia 2010 roku, Spółka otrzymała od Pana Piotra Majewskiego zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. Zmiana udziału spowodowana jest rejestracją, w dniu 4 sierpnia 2010 roku, w Krajowym Rejestrze Sądowym podwyższenia kapitału zakładowego, o którym Emitent inform
 • Powołanie Rady Nadzorczej Quantum software S.A. na nowa kadencję

  Raport bieżący nr 15/2010Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Quantum software S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Quantum software S.A. w dniu 18 maja 2010 roku powołało Radę Nadzorczą Spółki na nową kadencję. Radę Nadzroczą Spółki stanowi pięciu członków w następującym składzie osobowym: Pan Leopold Kutyła Pan Tomasz Polończyk Pan Henryk Gaertner Pan Jerzy Majewski Pani Anna Nadolska Pan Leopold Piotr Ku
 • Powołanie prokurenta

  Raport bieżący nr 47/2009Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd PROTEKTOR S.A. informuje, że uchwałą nr 01/10/2009 udzielił z dniem 05 października 2009 roku prokury łącznej Panu Piotrowi Majewskiemu. Wykształcenie: Pan Piotr Majewski posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Wydział Ekonomiczny, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, studia podyplomowe - Rachunkowość Zarządcza i
 • Raport Półroczny

  Załączniki:Raport półroczny 2009 TESGAS S.A. .pdf rozmiar: KocikOsoby reprezentujące spółkę:Włodzimierz Kocik Prezes ZarząduPiotr Majewski Wiceprezes Zarządu
 • 200 mln zł unijnej dotacji dla KM

  Ok. 200 mln zł z unijnych dotacji zostanie przeznaczonych na modernizację ponad 150 pociągów elektrycznych Kolei Mazowieckich oraz zakup dla spółki 11 lokomotyw do piętrowych pociągów - poinformował w poniedziałek marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
 • Zaplecze kolei odżywa

  Zaplecze kolei odżywa

  Firmy produkujące i remontujące wagony odżywają po długim okresie braku zamówień. Ci, którzy przetrwali kilkunastoletni okres posuchy, dziś mogą mieć kłopot z odbudowaniem zdolności produkcyjnych.
 • Wojewódzki bardziej rentowny od Majewskiego

  Wojewódzki bardziej rentowny od Majewskiego

  Wystarczyła jedna jesień i Wojewódzki jest bardziej rentowny niż Majewski. TVN wzbrania się przed porównaniem ich programów. Sam jest zaskoczony?
 • Jak wykorzystano IX NFI

  Oskarżony w procesie o niegospodarność w IX Narodowym Funduszu Inwestycyjnym im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, Andrzej Modrzejewski (były prezes PKN Orlen) złożył w środę przed Sądem Okręgowym w Warszawie wyjaśnienia. Nie przyznał się do zarzucanych mu czynów.
 • Nadużycia w NFI Kwtatkowski

  Do 17 maja został odroczony proces 13 osób oskarżonych w sprawie niegospodarności w IX Narodowym Funduszu Inwestycyjnym im. Eugeniusza Kwiatkowskiego - zdecydował w czwartek Sąd Okręgowy w Warszawie.