Luxmed

Artykuły - Luxmed (1)

  • Przedwstępna umowa sprzedaży przedsiębiorstwa Swissmed Development Warszawa na rzecz LuxMed

    Raport bieżący nr 11/2015Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Emitent") informuje, iż w dniu 03.06.2015 r. została zawarta pomiędzy spółką zależną od Emitenta – Swissmed Development Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku ("Sprzedający”) a LUX MED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ("Kupującym”) przedwstępna umowa sprzedaży