Biznes - Łukasz

Artykuły - Łukasz (73)

 • Prezes PKP Intercity złożył rezygnację

  Prezes PKP Intercity złożył rezygnację

  - Prezes PKP Intercity Grzegorz Mędza złożył rezygnację. Stanowisko będzie piastować do 2 lutego, gdy powołany zostanie jego następca - poinformował w poniedziałek PAP rzecznik Grupy PKP Łukasz Kurpiewski.
 • Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

  Raport bieżący nr 37/2010Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd spółki MNI S.A podaje do publicznej wiadomości, że Pan Wojciech Grzybowski, w związku z pełnionymi funkcjami zarządzającymi w Grupie Kapitałowej MNI, złożył rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej MNI S.A. z dniem 18 sierpnia 2010 roku. Jednocześnie Zarząd spółki MNI S.A informuje, iż w dniu 18 sierpnia 2010 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI S.A. podjęło
 • POWOŁANIE RADY NADZORCZEJ KRAKCHEMIA S.A. NA NOWĄ KADENCJĘ

  Raport bieżący nr 12/2010Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. w dniu 17.05.2010 powołało Radę Nadzorczą Spółki na nową kadencję. Radę Nadzorczą KRAKCHEMIA S.A. stanowi sześciu członków w następującym składzie osobowym: Pani Barbara Mazgaj Pani Ilona Malik Pan Jerzy Mazgaj Pan Grzegorz Pilch Pan Mariusz Wojdon Pan Łukasz Magiera Pani Bar
 • Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

  Zarząd Carbon Design S.A. informuje, że pan Arkadiusz Stefan Kuich oraz Łukasz Tomkiewicz w dniu 1 marca 2010 r. złożyli rezygnacje z pełnienia funkcji członków rady nadzorczej Emitenta. Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że w miejsce osób które złożyły rezygnacje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 15 lutego 2010 i kontynuowane 1 marca 2010 r. powołało w skład rady nadzorczej pana Sławomira Ziemskiego oraz pana Dariusza Grzędę.
 • Uchwała Zarządu o powołaniu prokurenta łącznego.

  Zarząd Serenity S.A. informuje, że w dniu 17 grudnia 2009 roku odbyło się posiedzenie Zarządu, na którym podjęto uchwałę o powołaniu Pana Łukasza Sielskiego na prokurenta łącznego Emitenta. Pan Łukasz Sielski jest uprawniony wraz z członkiem zarządu do składania oświadczeń woli dokonywania wszelkich czynności sądowych i pozasądowych jakie są związane z prowadzeniem Spółki Serenity SA i składania podpisów jej imieniu. Pan Łukasz Sielski jest wysokiej klasy specjalistą w dziedzinie fizjoterapii
 • Powołanie Członków Rady Nadzorczej

  Raport bieżący nr 50/2009Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. rozpoczęte w dniu 10 września 2009 roku i kontynuowane w dniu 8 października 2009 roku Uchwałą nr 11 powołało w skład członków Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Janiszewskiego oraz Pana Łukasza Jagiełło. Pan Krzysztof Janiszewski ma 47 lat. Ukończ
 • Obnażamy gigantyczną nieudolność fiskusa

  Obnażamy gigantyczną nieudolność fiskusa

  Raport Europejskiego Centrum Doradztwa i Dokumentacji Podatkowej obnaża słabą kondycję naszego aparatu skarbowego. Polska wydaje się mieć bardzo wysokie koszty poboru podatków, nie tylko na tle krajów unijnych - mówił Łukasz Mazur podczas zakończonego niedawno Forum w Krynicy.
 • Kredyt a koszty uzyskania przychodu

  Przepisy podatkowe nie precyzują, czy przy zbyciu mieszkania jako koszt można uwzględnić kredyt zaciągnięty na jego zakup. Eksperci radzą wystąpić o interpretację podatkową.
 • Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

  Raport bieżący nr 25/2009Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd DROZAPOL-PROFIL S.A. informuje, że uchwałą nr 29 Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 04.06.2009r. odwołało z Rady Nadzorczej pana Tomasza Ziamek, który następnie, zgodnie z §20 ust. 4 Statutu Spółki, powołany został do Rady przez głównego akcjonariusza, Wojciecha Rybkę. Jednocześnie uchwałą nr 30 Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybrało na Członka Rady Nadzorczej pana Łukasza
 • Nowi operatorzy systemu ESPI

  Raport bieżący nr 27/2009Podstawa prawna: Inne uregulowania Zarząd ANTI S.A. informuje, że nowymi operatorami systemu ESPI są: - Łukasz Kucajda - Mariola Orłowska. Podstawa prawna: Rozp. MF z dnia 13.02.2006r. w sprawie środków i warunków technicznych służących do przekazywania niektórych informacji przez podmioty nadzorowane przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd ( § 3 ust.2) oraz Regulamin Korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) § 16 ust.1 pkt. 5