Biznes - łowisko

Artykuły - łowisko (1)

  • Kto w Polsce pustoszy łowiska?

    Kto w Polsce pustoszy łowiska?

    Zgodę na odstrzał 50 kormoranów czarnych dostał nowosądecki oddział Polskiego Związku Wędkarskiego (PZW). Kormorany żerujące w wodach górskich i podgórskich, m.in. w dorzeczach Dunajca, zjadają kilka ton ryb miesięcznie, powodując duże straty w rybostanie.