Biznes - Listopad 2015

Artykuły - Listopad 2015 (237)

 • Złoty najniżej od listopada 2015 r.

  Czwartkowy, poranny obrót na rynku walutowym przynosi utrzymanie mocnego złotego, który przetestował okolice 4,1225 EUR/PLN. Polska waluta wyceniana jest przez rynek następująco: 4,2266 PLN za euro, 3,9307 PLN wobec dolara amerykańskiego, 3,9417 PLN względem franka szwajcarskiego oraz 4,8870 PLN w relacji do funta szterlinga. Rentowności krajowego długu wynoszą 3,542%.
 • Odstąpienie od umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości z 10 listopada 2015 r.

  Raport bieżący nr 32/2016Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 40/2015 w sprawie zawarcia w dniu 10 listopada 2015 r. przez spółkę Eastside - Bis sp. z o.o. (Eastside – Bis) przedwstępnej umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (Nieruchomość), raportu bieżącego nr 22/2016 z dnia 17 czerwca 2016 r. w którym poinformowano o nie dojściu do skutku realizacji ww. umowy przedwstępnej jak również raportu
 • Odstąpienie od umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości z 10 listopada 2015 roku

  Raport bieżący nr 47/2016Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 136/2015 w sprawie zawarcia w dniu 10 listopada 2015 r. przez spółkę pośrednio zależną, tj. Eastside - Bis sp. z o.o. (Eastside – Bis) przedwstępnej umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (Nieruchomość), raportu bieżącego nr 42/2016 z dnia 17 czerwca 2016 r. w którym poinformowano o nie dojściu do skutku realizacji ww. umowy przedwstę
 • Uchylenie uchwały Zarządu Spółki z dnia 5 listopada 2015 r. oraz ponowne podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta.

  Zarząd Prime Minerals S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 47/2015 z dnia 5 listopada 2015 r., informuje, iż w dniu 18 kwietnia 2016 r., w Kancelarii Notarialnej przy ul. 11 listopada 8 lok. 3/4 w Grodzisku Mazowieckim, przed notariuszem Magdaleną Sieradz-Podsiadły, odbyło się posiedzenie Zarządu Spółki, na którym podjęto Uchwałę nr 1 w przedmiocie uchylenia Uchwały nr 1 Zarządu Spółki Prime Minerals S.A. z dnia 5 listopada 2015
 • Korekta skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gremi Inwestycje za III kwartał 2015 roku z dnia 6 listopada 2015 roku.

  Raport bieżący nr 10/2016Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd Gremi Inwestycje S.A. w załączeniu przekazuje korektę skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gremi Inwestycje za III kwartał 2015 roku z dnia 6 listopada 2015 roku. Korekta dotyczyła wyłącznie oczywistej pomyłki pisarskiej jaka wkradła się do ostatecznej wersji dokumentu i polegała na dodaniu pkt. 8.2 w treści części opisowej skonsolidowanego
 • Pylon S.A. - raport miesięczny za okres - listopad 2015

  Zarząd Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Emitent") przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za listopad 2015 roku. Treść raportu dostępna jest w załączniku. Podstawa prawna: Pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 listopada 2008 r. - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:Mateusz Jujka - Prezes Zarządu
 • Podsumowanie kosztów emisji akcji serii A i akcji serii B – uzupełnienie raportu bieżącego nr 2/2015 z dnia 3 listopada 2015 r.

  Raport bieżący nr 16/2015Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd Wittchen S.A. ("Spółka”) przekazuje uzupełnienie do treści Raportu bieżącego nr 2/2015 z dnia 3 listopada 2015 r. w zakresie podania do publicznej wiadomości informacji zawartych w pkt 12) i 13) wskazanego raportu, dotyczących kosztów zawiązanych z przeprowadzoną ofertą publiczną akcji zwykłych na okaziciela serii A i akcji serii B Spółki ("Ofer
 • Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na NWZA Colomedca S.A. w dniu 20 listopada 2015 r.

  Zarząd Colomedica S.A. (dalej "Spółka", "Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości (w załączeniu) wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na NWZA Colomedica S.A., które odbyło się w dniu 20 listopada 2015 roku z inicjatywy akcjonariuszy na podstawie upoważnienia udzielonego w postanowieniu Sądu Rejonowego Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu z dnia 28 września 2015 r., sygn. akt PO.VIII Ns-Rej. KRS 20214/15/157. Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy z dn
 • Informacja o przychodach spółki w miesiącu listopadzie 2015 roku.

  Raport bieżący nr 34/2015Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Rainbow Tours S.A. informuje, że wartość jednostkowych przychodów ze sprzedaży z tytułu organizacji imprez turystycznych w miesiącu listopadzie 2015 r. wyniosła 65,0 mln PLN, co w porównaniu z analogicznym okresem 2014 r., w którym przychody wyniosły 59,0 mln PLN, stanowi wzrost sprzedaży o 10,2 %. Przychody ze sprzedaży spółki w rachunku narastającym za okres o
 • Raport miesięczny za listopad wraz z danymi finansowymi

  Zarząd ECA S.A. przekazuje raport miesięczny za listopad 2015 r. wraz z danymi finansowymi: 1) Informacje ogólne - tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym W opinii Emitenta nie wystąpiły istotne wydarzenia w otoczeniu rynkowym Spółki, o których Emitent miałby wiedzę, a które mogłyby mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników Emitenta. 2) Realizacja celów emisji. W okresie objętym raportem cele emisyjne Spółki były realizowane na bież