liczb

Artykuły - Liczb (444)

 • Zawiadomienie o liczbie posiadanych akcji.

  Raport bieżący nr 12/2015Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcjiZarząd Sanok Rubber Comany Spółka Akcyjna przekazuje informację otrzymaną 4 listopada 2015 roku od Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK SA: Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 69 ust.2 pkt 1 ppkt a i ust.4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego syste
 • Rośnie liczba przestępstw w cyberprzestrzeni

  Rośnie liczba przestępstw w cyberprzestrzeni

  Niemal każdy dzień przynosi 0,5 mln informacji o naruszeniu bezpieczeństwa w sieci. Zachętą dla przestępców jest rosnąca liczba urządzeń podłączonych do internetu.
 • Liczba aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada S.A. w miesiącu wrześniu 2015

  Zgodnie ze zobowiązaniem do raportowania informacji o liczbie aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje dane za wrzesień 2015 (w sztukach). Liczba aktywnych kart SIM w GK Telestrada S.A. IX 2015: 32 240. Osoby reprezentujące spółkę:Jacek Lichota - Prezes Zarządu
 • Liczba aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada S.A. w miesiącu sierpniu 2015

  Zgodnie ze zobowiązaniem do raportowania informacji o liczbie aktywnych kart SIM w Grupie Kapitałowej Telestrada Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje dane za sierpień 2015 (w sztukach). Liczba aktywnych kart SIM w GK Telestrada S.A. VIII 2015: 28 613. Osoby reprezentujące spółkę:Jacek Lichota - Prezes Zarządu
 • Sprostowanie oczywistej omyłki w informacji o ogólnej liczbie akcji oraz liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu ZWZ

  Zarząd AGTES S.A. informuje, że zwołując w dniu 17 sierpnia 2015r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, podał informację o ogólnej liczbie akcji "AGTES" S.A. oraz liczbie głosów z tych akcji wskazując omyłkowo jako dzień ogłoszenia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki datę 17 lipca 2015 r. Prawidłowa informacja o ogólnej liczbie akcji "AGTES" S.A. z siedzibą w Warszawie oraz liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki znajduje s
 • GUS:Spada liczba mieszkańców Polski

  GUS:Spada liczba mieszkańców Polski

  Jak podał GUS, w porównaniu z 2014 rokiem liczba mieszkańców naszego kraju zmniejszyła się o 17 tys. 57 osób - wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego pt. Najwięcej mieszkańców przybyło w Zielonej Górze i Warszawie.
 • Rekordowa liczba jednoosobowych działalności gospodarczych

  Rekordowa liczba jednoosobowych działalności gospodarczych

  2 971 290 - tyle było, według rejestru REGON, zarejestrowanych jednoosobowych działalności gospodarczych na koniec czerwca. To absolutny rekord. W stosunku do końca maja liczba mikrofirm zwiększyła się o prawie 8,7 tys. - wynika z analizy Tax Care.
 • Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZ Spółki w dniu 30.06.2015 r.

  Zarząd Biomass Energy Project S.A. przedstawia w załączeniu listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy odbytym dnia 30 czerwca 2015 roku w Bydgoszczy Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Osoby r
 • Upadłość konsumencka: Rośnie liczba bankructw w Polsce

  Upadłość konsumencka: Rośnie liczba bankructw w Polsce

  W naszym kraju rośnie liczba bankructw prywatnych. W ciągu ostatnich sześciu miesięcy sądy orzekły 600 upadłości konsumenckich. Tymczasem w ostatnich pięciu latach takich upadłości było 100.
 • Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

  Raport bieżący nr 6/2015Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %Akcjonariusz; Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji; Udział głosów w ogólnej liczbie głosów na ZWZ; Udział głosów w ogólnej liczbie głosów w Spółce Total FIZ; 2.936.280; 93,51%; 81,56%; Potemma Limited; 203.715; 6,49%; 5,66%;