Lewko bankier

Artykuły - Lewko bankier (1)

  • ​Rozwój miast za panowania króla Kazimierza Wielkiego

    Przyjmuje się, że w Wielkopolsce przybyło w czasach Kazimierza Wielkiego z górą 50 miast, a znacznie więcej w Małopolsce. Tylko w województwie krakowskim lokowano z inicjatywy monarszej 32 miasta, nadto 5 miast w dobrach rycerskich i jedno we włości kościelnej.