leszek mazur

Artykuły - Leszek mazur (1)

  • Zmiany w składzie Zarządu Spółki

    Zarząd Spółki MODE S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka") informuje, że Prezes Zarządu Spółki - Pan Leszek Mazur z dniem 25.04.2012 r. złożył rezygnację z pełnienia tej funkcji. W związku z potrzebą prac nad rozwojem nowych produktów opartych na posiadanej przez Spółkę technologii, Pan Leszek Mazur, jeden z wiodących akcjonariuszy Spółki, obejmie stanowisko Dyrektora ds. Badań i Rozwoju. Rada Nadzorcza przyjęła złożoną rezygnację, dziękując za dotychczasową współpracę. Jednocześnie podjęła uchwał

Filmy - Leszek mazur (5)