Biznes - Legnica

Synonimy:
Legnicy,
Inne znaczenia:
brak

Artykuły - Legnica (104)

 • Panattoni Europe buduje fabrykę w formule BTO - ponad 10 tys. m kw. dla Voss Fluid w LSSE

  Panattoni Europe buduje fabrykę w formule BTO - ponad 10 tys. m kw. dla Voss Fluid w LSSE

  Panattoni Europe, lider rynku nieruchomości przemysłowych w Europie, informuje o kolejnym projekcie produkcyjno-magazynowym. Jest nim budowa fabryki komponentów hydraulicznych firmy Voss Fluid o powierzchni ponad 10 tys. m kw. Inwestycja powstaje na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i jest realizowana w formule BTO. W podpisaniu transakcji pośredniczyła agencja JLL. Zakończenie prac budowlanych przewidziane jest na marzec 2019 r.
 • Podpisanie kolejnej umowy franczyzowej na prowadzenie B.P. pod marką Urlopy.pl w Legnicy

  Urlopy.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku informuje o podpisaniu w dniu dzisiejszym umowy franczyzowej z Biurem Podróży ,,Piast Tourist" Damian Seweryn. Otwarcie biura planowane jest na dzień 2 maja 2012 roku. Biuro będzie prowadzone w Legnicy przy ulicy Fabryczna 3, Pasaż CH Real i funkcjonować pod nazwą marketingową "Urlopy.pl". Podpisanie wyżej wymienionej umowy związane jest z realizacją strategii Emitenta o której mowa w punkcie 5.12 Dokumentu Informacyjnego polegającej n
 • Wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy w sprawie z powództwa akcjonariusza Spółki o stwierdzenie nieważności uchwały nr 23/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 15 czerwca 2011 roku

  Raport bieżący nr 29/2011Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd KGHM Polska Miedź S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2011 z dnia 25 lipca 2011 roku informuje, że w dniu 4 października 2011 r. Sąd Okręgowy w Legnicy VI Wydział Gospodarczy, w sprawie z powództwa akcjonariusza Spółki Krzysztofa Skóry zarejestrowanej pod sygn. akt VI GC 144/11 o stwierdzenie nieważności uchwały nr 23/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Pol
 • Istotne zlecenie na wykonanie instalacji elektrycznych

  Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał zlecenie na wykonanie instalacji elektrycznych w budynku magazynowo-biurowym w Legnicy. Zakres zlecenia obejmuje wykonanie instalacji elektrycznych zgodnie z przekazaną dokumentacją projektową. Wartość zleconych robót wyniesie: 78 000,00 zł netto. Termin realizacji zlecenia do 15.10.2010 r. Pozostałe szczegółowe warunki zlecenia dotyczące przedmiotowych prac strony uzgodnią w umowie, o której Emitent poinformuje w odrę
 • Informacja o rozpoczęciu sprzedaży mieszkań w inwestycji Quadroom w Legnicy

  Raport bieżący nr 21/2010Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne Zarząd WIKANA S.A. informuje, że został zatwierdzony budżet realizacji oraz rozpoczęta została sprzedaż mieszkań w nowej inwestycji: Quadroom w Legnicy. Sprzedaż obejmować będzie 69 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 3187 m2. Zakończenie realizacji inwestycji przewidziane zostało na grudzień 2010 r. Planowane przychody ze sprzedaży tej inwestycji to 10,7 mln zł (dziesięć mil
 • Życiorysy członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. (39/2010)

  Raport bieżący nr 39/2010Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Tytułem uzupełnienia raportu bieżącego nr 36/2010 z dnia 29 czerwca 2010 roku, Zarząd HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości życiorysy nowo powołanych członków Rady Nadzorczej Spółki: Szczegółowe informacje dotyczące Pana Jarosława Dziewy: Wiek: 48 lat. Wykształcenie: Pan Jarosław Dziewa posiada wykształcenie wyższe, w 1987 r. ukończył Wyd
 • Informacja o przesunięciu między transzami

  Raport bieżący nr 4/2010Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy informuje, że zgodnie z punktem 5.2.4.1 części IV Prospektu emisyjnego dokonał przesunięcia akcji między transzami. 63.226 akcji z Transzy Otwartej zostało przesuniętych do Transzy Inwestorów Instytucjonalnych, w której popyt na akcje oferowane zgłoszony przez Inwestorów przewyższył ich podaż.
 • Aktualizacja informacji dotyczących SIGMA sp. z o.o. oraz spółek powiązanych.

  Raport bieżący nr 59/2009Podstawa prawna: Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji Zarząd CASH FLOW S.A. w nawiązaniu do raportów bieżących nr 59 / 2008 z dnia 18 grudnia 2008 roku oraz nr 7 / 2009 z dnia 5 lutego 2009 roku informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 10 czerwca 2009 r. wystąpił do Sądu Rejonowego w Legnicy V Wydział Gospodarczy z wnioskiem o ogłoszenie upadłości Sigma Sp. z o.o. Emitent w raporcie nr 59 / 2008 informował o złożeniu takiego wniosku, został on jed
 • Podjęcie decyzji o otworzeniu nowego oddziału w Legnicy

  Zarząd Elektromont S. A. informuje, że w dniu 25 maja 2009 r. podjął decyzję o otworzeniu nowego oddziału Spółki w Legnicy. Oddział, którego siedziba mieścić będzie się przy ulicy Nasiennej 4, rozpocznie działalność od 1 czerwca 2009 roku. Stanowisko dyrektora oddziału zostanie powierzone Emilowi Stąporowi. Głównym zadaniem oddziału będzie pozyskanie nowych kontraktów m. in z zakresu budowy kanalizacji i sieci teletechnicznych. Otworzenie nowego oddziału Elektromont S.A. jest odzwierc
 • KGHM wspólnie z Hutmenem

  KGHM Polska Miedź rozważa wspólną inicjatywę z Hutmenem, która polegałaby na utworzeniu zakładu na terenie Huty Miedzi Legnica - poinformował wiceprezes KGHM Herbert Wirth.