laguna

Artykuły - Laguna (6)

 • Zbycie akcji Emitenta przez spółki zależne i prokurenta.

  Zarząd JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (Emitent, Spółka) w dniu 30 grudnia 2015 r. uzyskał informacje o zbyciu przez spółkę zależną LAGUNA CAPITAL Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie 1.000 szt. (słownie: jeden tysiąc sztuk) akcji zwykłych na okaziciela serii D za cenę w kwocie 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję. Ponadto Zarząd JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w dniu 30 grudnia 2015 r. uzyskał informacje od spółki zależnej KPM INVEST Sp. z o.
 • Zawarcie istotnej umowy kredytu przez spółkę zależną.

  Zarząd JR INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 8 czerwca 2015 roku spółka zależna Laguna Capital S.A. z siedzibą w Krakowie podpisała z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. Oddział w Krakowie umowę kredytu inwestycyjnego w kwocie 4.500.000 zł (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy złotych) przeznaczonego na sfinansowanie 67 % wartości netto zakupu od Emitenta nieruchomości, położonej w Bielsku – Białej, Plac Wolności 10, dla której Sąd Rejonowy w Biel
 • Zmiana adresu siedziby spółki zależnej LAGUNA CAPITAL Sp. z o.o.

  Zarząd JR INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 20.03.2015 roku powziął informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmiany adresu siedziby Spółki zależnej LAGUNA CAPITAL Sp. z o.o. Dotychczasowy adres siedziby Spółki LAGUNA CAPITAL Sp. z o.o. to: ul. Cechowa 63, 30-614 Kraków. Aktualny adres siedziby Spółki LAGUNA CAPITAL Sp. z o.o. to: ul. Malwowa 30, 30-611 K
 • Podpisanie przez Emitenta i spółkę zależną przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości

  Zarząd JR INVEST S.A. z siedzibą w Krakowie (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 9 marca 2015 roku Emitent podpisał ze spółką zależną LAGUNA CAPITAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (spółka zależna) umowę przedwstępną, przedmiotem której jest zobowiązanie do zawarcia umowy przyrzeczonej, na podstawie której Emitent sprzeda Spółce zależnej nieruchomość położoną w województwie śląskim, gmina Bielsko-Biała Miasto, miejscowości Bielsko-Biała, obrębie 5, składającej się
 • Sprzedaż nieruchomości przez Spółkę zależną Emitenta

  Zarząd JR INVEST S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, że w dniu 29 stycznia 2015 roku Spółka zależna Laguna Capital Sp. z o. o. w której Emitent posiada łącznie 100% udziałów, sprzedała osobom fizycznym prawo użytkowania wieczystego działki gruntowej o powierzchni 0,0657 ha wraz z własnością posadowionego na niej budynku handlowo – administracyjno – biurowego o powierzchni 1.271,00 m2 stanowiącego odrębną nieruchomość za łączną cenę 3.500.000,00 zł. Cena ta zostanie zapłacona Sprze
 • Energia z lagun pływowych przyniesie miliardy funtów

  Energia z lagun pływowych przyniesie miliardy funtów

  Sektor brytyjskiej energetyki morskiej wytwarzający energię dzięki wykorzystaniu tzw. lagun pływowych( sztucznych zatok) może osiągnąć wartość nawet 27 mld funtów - wynika z raportu opracowanego przez Centre for Economics and Business Research (CEBR).

Filmy - Laguna (1)

 • Niezwykłe odkrycie kajakarzy! Byli w szoku

  Dwójka kajakarzy doznała szoku, gdy natknęli się na tajemniczą niebieską lagunę, która nagle pojawiła się w głębi ciemnej jaskini. Wszystko to pod wyspą Owey Island, w Irlandii. Niezwykłego odkrycia dokonali Iain Miller i Fiona nic Fhionnlaoich, którzy postanowili powitać tam wschód słońca.