kryzys demograficzny

Artykuły - Kryzys demograficzny (91)

 • Liczba Polaków będzie maleć. Eksperci prognozują: Dodatni przyrost naturalny jest nierealny

  Liczba Polaków będzie maleć. Eksperci prognozują: Dodatni przyrost naturalny jest nierealny

  Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w Polsce wciąż mamy więcej zgonów niż urodzeń. W pierwszej połowie ubiegłego roku przyrost naturalny wyniósł -1,4 na 1000 ludności. Najlepiej pod tym względem było w województwie pomorskim - 0,9 na 1000 osób. Na plusie znalazły się jeszcze małopolskie i wielkopolskie. W latach 2015-2017 wzrastała liczba urodzeń. Trzy lata temu osiągnęła blisko 402 tysięcy, a następnie spadła. Zdaniem ekspertów, w najbliższym czasie dodatni przyrost naturalny jest nierealny. Grupa kobiet w wieku reprodukcyjnym będzie się kurczyć.
 • Polska populacja kurczy się. Coraz mniej urodzeń, coraz więcej zgonów

  Polska populacja kurczy się. Coraz mniej urodzeń, coraz więcej zgonów

  Rok 2019 to kolejny rok, w którym urodziło się mniej dzieci niż w ciągu poprzednich 12 miesięcy. Liczba zgonów nadal jest bardzo wysoka – o wiele wyższa, niż się spodziewał GUS. Według zakładanych prognoz GUS z 2014 r. w 2019 r. liczba zgonów miała wynosić od 389 tys. do maksymalnie 392,5 tys. Tymczasem rok temu zmarło aż 410 tys. osób.
 • Nasze dzieci mogą dożyć czasu, gdy będzie tylko 17 mln Polaków. To wariant pesymistyczny

  Nasze dzieci mogą dożyć czasu, gdy będzie tylko 17 mln Polaków. To wariant pesymistyczny

  Być może system emerytalny powinien być powiązany z liczbą posiadanych dzieci. Tak, by system wspierał dzietność - mówi w wywiadzie Barbara Socha, pełnomocnik rządu ds. demografii.
 • Eksperci alarmują: Będzie brakować pracowników

  Eksperci alarmują: Będzie brakować pracowników

  Od kilku lat polskich przedsiębiorców dotyka problem niedoboru pracowników. Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) diagnozuje, że problem ten będzie się z roku na rok powiększał.
 • Jak walczyć z kryzysem demograficznym?

  Jak walczyć z kryzysem demograficznym?

  Jednym z kluczowych wyzwań stojących przed Polską jest kryzys demograficzny. To długoterminowe wyzwanie, gdyż konsekwencje kroków podjętych teraz będziemy mogli zobaczyć dopiero w przyszłości.
 • Potrzeba lepszego systemu zatrudniania cudzoziemców

  Potrzeba lepszego systemu zatrudniania cudzoziemców

  Jedną z największych przeszkód, na jakie natrafiają polscy przedsiębiorcy, jest trudność w znalezieniu pracowników. Stopa bezrobocia utrzymuje się poniżej 3 proc., a Polska dodatkowo mierzy się z kryzysem demograficznym - więc pula osób na rynku pracy jest dosyć niska.
 • Liczba narodzin, migracje i stan ludności w pierwszej połowie roku 2019

  Liczba narodzin, migracje i stan ludności w pierwszej połowie roku 2019

  Mazowsze, Pomorze, Małopolska, Wielkopolska na "plusie", cała reszta województw na "minusie" - tak można najkrócej podsumować opublikowane właśnie przez Główny Urząd Statystyczny dane dotyczące stanu ludności Polski na koniec drugiego kwartału roku 2019.
 • Coraz mniej pracujących i coraz więcej emerytów. Prognozy demograficzne alarmujące

  Coraz mniej pracujących i coraz więcej emerytów. Prognozy demograficzne alarmujące

  Polska gospodarka już teraz odczuwa negatywne konsekwencje kryzysu demograficznego. Osób wchodzących na rynek pracy, urodzonych na przełomie XX i XXI wieku, jest dużo mniej niż w poprzednim pokoleniu.
 • Ekspert: Luka podażowa na rynku pracy groźna dla Polski

  Ekspert: Luka podażowa na rynku pracy groźna dla Polski

  Rosnąca luka podażowa na rynku pracy i niewydolny system administracyjno-terytorialny – to zdaniem prof. Przemysława Śleszyńskiego, demografa z PAN niektóre ze spodziewanych skutków zmian demograficznych, jakie zachodzą w Polsce.
 • Demograficzna zapaść w Japonii. To największy kryzys od czasu II wojny światowej

  Demograficzna zapaść w Japonii. To największy kryzys od czasu II wojny światowej

  Pogłębia się zapaść demograficzna w kraju nie tyle kwitnącej, ile powoli usychającej wiśni. W ostatnich kilku latach liczba zgonów przekracza o 400 tys. liczbę urodzeń żywych. W ubiegłym roku zanotowano niespotykany od zakończenia II wojny światowej rekord: zmarło bowiem 1,37 mln Japończyków, a urodziło się tylko 921 tysięcy dzieci. To najniższy wynik od 1989 roku.

Filmy - Kryzys demograficzny (2)

 • Jak walczyć z kryzysem demograficznym?

  Jednym z kluczowych wyzwań stojących przed Polską jest kryzys demograficzny. To długoterminowe wyzwanie, gdyż konsekwencje kroków podjętych teraz będziemy mogli zobaczyć dopiero w przyszłości. Niemniej jednak konsekwentna walka z kryzysem demograficznym jest potrzebna już teraz, gdyż zmniejszona pula osób na rynku pracy zaczyna poważnie wpływać na naszą gospodarkę. Statystyki sugerują, że już teraz grozi nam spowolnienie gospodarcze wysokości 0,2%. Dzieje się tak, ponieważ mniejsze zasoby kadrowe wpływają na kondycję rynku pracy i odbijają się na działalności przedsiębiorstw. Zawęża się rynek konsumencki, co wpływa na obrót gospodarczy w państwie. Przyspiesza proces starzenia się społeczeństwa, co obciąża system opieki zdrowotnej i budżet państwa, wypłacający coraz więcej emerytur – rośnie liczba osób, które są wieku emerytalnym, natomiast osób pracujących na te emerytury jest wyraźnie mniej. Kryzys demograficzny już dzisiaj dotyka wielu obszarów gospodarczych Polski. Żeby mu zaradzić, musimy podjąć zdecydowane działania na kilku frontach.
 • Na polskim rynku pracy w najbliższych latach zabraknie 3–4 mln pracowników

  W najbliższych latach na polskim rynku zabraknie ok. 3–4 mln pracowników, a według prognoz Głównego Urzędu Statystycznego do 2050 roku ta liczba wrośnie już do 10 mln. To jedno z największych wyzwań dla sektora przedsiębiorstw. Kryzys demograficzny będzie wymagać od firm szeregu działań podejmowanych w porozumieniu z administracją rządową i związkami reprezentującymi pracowników. Aktywizacja biernych zawodowo, migracje, wyrównywanie różnic płacowych między kobietami a mężczyznami, tworzenie przyjaznej kultury pracy, automatyzacja i rozwijanie kompetencji miękkich to największe wyzwania dla polskiego rynku pracy w nadchodzących latach – podkreślają eksperci Konfederacji Lewiatan i Komitetu Dialogu Społecznego KIG.