KRS

Artykuły - KRS (721)

 • Uwaga! Oszuści podszywają się pod KRS. Nie dajcie się nabrać

  Uwaga! Oszuści podszywają się pod KRS. Nie dajcie się nabrać

  Spółka "Krajowy Rejestr Sadowny sp. z o.o." (pisownia oryginalna) podszywa się pod Krajowy Rejestr Sądowy i rozsyła pisma, w których zawiadamia o rzekomym obowiązku zapłaty. To już kolejny taki przypadek, kiedy oszuści chcą zarobić, podszywając się pod organy państwowe.
 • Gdzie w internecie znaleźć informacje o kontrahencie?

  Gdzie w internecie znaleźć informacje o kontrahencie?

  Publiczne rejestry i ewidencje są konsekwentnie przenoszone do internetu. Umiejętne korzystanie z zasobów sieci pozwala zgromadzić mnóstwo informacji o podmiotach uczestniczących w obrocie gospodarczym. Podstawowe informacje rejestrowe z CEIDG albo KRS można uzupełnić danymi o majątku przedsiębiorcy i zawieranych przez niego kontraktach. Mnóstwo dodatkowych informacji można również znaleźć w funkcjonującym od tego roku repozytorium dokumentów finansowych.
 • Składanie sprawozdań finansowych za 2017 r. tylko po nowemu

  Składanie sprawozdań finansowych za 2017 r. tylko po nowemu

  Jednostki, których rok obrotowy tożsamy jest z rokiem kalendarzowym, mają czas na zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2017 r. do końca czerwca 2018 r. Po zatwierdzeniu roczne sprawozdanie finansowe należy przekazać odpowiednim instytucjom, m.in. do sądu rejestrowego oraz urzędu skarbowego. Począwszy od sprawozdań finansowych za 2017 r. podlega ono złożeniu do KRS wyłącznie drogą elektroniczną.
 • Łatwiejszy dostęp do danych z KRS

  Łatwiejszy dostęp do danych z KRS

  KRS jest podstawowym źródłem informacji m.in. o spółkach handlowych. Od 15 marca 2018 r. obowiązują przepisy prawne, które zapewniają każdemu dostęp przez internet do pełnych (a nie tylko aktualnych) danych o podmiotach z KRS oraz do składanych przez nich dokumentów finansowych. Funkcjonalności te pojawiły się już na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Korzystając z nich można sprawdzić informacje m.in. o podmiocie, który ma być naszym kontrahentem, pracodawcą, deweloperem itd. W praktyce jednak dostęp do tych danych zależy m.in. od tego, jak funkcjonuje system.
 • Nowela ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym z podpisem prezydenta

  Wprowadzenie obowiązku składania sprawozdań finansowych w postaci elektronicznej oraz likwidacja rejestru dłużników niewypłacalnych - to kilka ze zmian noweli ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, którą - jak w środę poinformowała Kancelaria Prezydenta RP - podpisał prezydent Andrzej Duda.
 • Miało być nowocześnie, a wychodzi śmiesznie - digitalizacja KRS

  Miało być nowocześnie, a wychodzi śmiesznie - digitalizacja KRS

  Rozpoczęcie działalności gospodarczej w Polsce to droga przez mękę. O ile proces zakładania jednoosobowej działalności gospodarczej został już nieco usprawniony, o tyle powołanie do życia spółki nadal nastręcza trudności i trwa przynajmniej miesiąc.
 • Są poprawki do prezydenckiej ustawy o KRS

  Są poprawki do prezydenckiej ustawy o KRS

  Po kilku godzinach obrad, krótko po godz. 20, sejmowa komisja sprawiedliwości zakończyła prace nad projektem noweli ustawy o KRS. Opowiedziała się za uchwaleniem projektu prezydenta Andrzeja Dudy wraz ze wszystkimi siedmioma poprawkami zgłoszonymi przez PiS. Jedną z poprawek skrytykowała minister w Kancelarii Prezydenta Anna Surówka-Pasek, która zaznaczyła, że takie zmiany w procedurze odwoławczej od uchwał KRS "nie były intencją projektu prezydenta".
 • Co daje sprawdzenie danych spółki w KRS?

  Co daje sprawdzenie danych spółki w KRS?

  KRS jest podstawowym źródłem informacji o spółkach handlowych. Znajdują się w nim dane m.in. o sposobie reprezentacji, o ewentualnych zaległościach wobec organów, wierzytelnościach. Dzięki danym z KRS można sprawdzić informacje o spółce, która ma być naszym kontrahentem, pracodawcą, deweloperem itd. Ministerstwo Sprawiedliwości kończy prace nad projektem nowelizacji m.in. ustawy o KRS, która ma zapewnić dostęp przez internet do pełnych danych o podmiotach z KRS oraz do składanych przez nich dokumentów finansowych.
 • Czynności dozwolone w trakcie zawieszenia działalności

  Czynności dozwolone w trakcie zawieszenia działalności

  W okresie zawieszenia pozarolniczej działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może osiągać z tej działalności bieżących przychodów. Przepisy ściśle określają, jakie czynności są w tym czasie dozwolone. Są to czynności, które mają pozwolić przedsiębiorcy sprawnie wznowić działalność po okresie zawieszenia.
 • Kary za nieprzekazanie sprawozdania do KRS

  Kary za nieprzekazanie sprawozdania do KRS

  Na spółkach handlowych prowadzących pełną księgowość ciąży obowiązek przekazania do sądu rejestrowego sprawozdania finansowego wraz z wymaganymi dokumentami. Spółki muszą wywiązać się z tej powinności w terminach określonych przez ustawę o rachunkowości. Przy tym według danych Ministerstwa Sprawiedliwości większość podmiotów składa sprawozdania od maja do września kolejnego roku.

Filmy - KRS (25)

 • Morawiec: Wielkimi krokami zmierzamy do tego, żeby Polska przestała być krajem demokratycznym

  "Chcemy nie tylko zaprotestować przeciwko łamaniu praworządności, ale równocześnie chcemy pokazać jedność środowiska - -jedność sędziów w obronie praworządności. Jest to wyjątkowa sytuacja, nigdy do tej pory sędziowie nie protestowali w taki sposób, w jaki robią to teraz, ale mamy wyjątkową sytuację" - powiedziała w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Beata Morawiec, prezes stowarzyszenia sędziów „Themis”, zapowiadając sobotni "Marsz Tysiąca Tóg" w Warszawie. Krajowa Rada Sądownictwa już dawno nie stoi na straży niezawisłości sędziów i niezależności sądów. To już nie jest organ konstytucyjny, który funkcjonuje prawidłowo w naszym kraju. Jeżeli ten quasi organ pozytywnie opiniuje projekt ustawy, nie może być nazwany krajową Radą Sądownictwa - stwierdziła Morawiec w rozmowie z Marcinem Zaborskim. Ustawa kagańcowa nie może być inaczej nazywana, bo jest to ustawa zamykająca usta sędziom w debacie publicznej, pozbawiająca sędziów, jedynej grupy zawodowej, praw publicznych, praw obywatelskich. (...) Wielkimi krokami zmierzamy do tego, aby państwo polskie przestało spełniać wymogi bycia państwem demokratycznym. (...) Brakuje mi słów, żeby jeszcze bardziej drastycznie określić to, co teraz się dzieje. Zdecydowanie jesteśmy wyprowadzani z Unii Europejskiej i nie mamy ku temu wątpliwości - zaznaczyła prawniczka.
 • "Żądamy ujawnienia wyników pierwszego głosowania". Lewica złożyła do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez E. Witek

  Warszawa. Przedstawiciele Lewicy złożyli do prokuratury zawiadomienie o "przekroczeniu uprawnień funkcjonariusza publicznego". Chodzi o powtórzenie głosowania dotyczącego nowych członków KRS. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek anulowała pierwsze głosowanie i nie ujawniła jego wyników. Wcześniej otrzymała podpowiedź, że PiS głosowanie przegrał, więc trzeba je powtórzyć. - Zgodnie z zapowiedziami, złożyliśmy do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa z artykułu 231 paragraf 1 kodeksu karnego, czyli o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przekroczenia uprawnień funkcjonariusza publicznego. Mieliśmy do czynienia z sytuacją skandaliczną, w której pani marszałek Witek nie ujawniła wyników głosowania. Żądamy ujawnienia wyników pierwszego głosowania – oświadczyła Anna Maria Żukowska. (TVN24/x-news)
 • "Żądamy ujawnienia wyników pierwszego głosowania". Lewica złożyła do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez E. Witek

  Warszawa. Przedstawiciele Lewicy złożyli do prokuratury zawiadomienie o "przekroczeniu uprawnień funkcjonariusza publicznego". Chodzi o powtórzenie głosowania dotyczącego nowych członków KRS. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek anulowała pierwsze głosowanie i nie ujawniła jego wyników. Wcześniej otrzymała podpowiedź, że PiS głosowanie przegrał, więc trzeba je powtórzyć. - Zgodnie z zapowiedziami, złożyliśmy do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa z artykułu 231 paragraf 1 kodeksu karnego, czyli o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przekroczenia uprawnień funkcjonariusza publicznego. Mieliśmy do czynienia z sytuacją skandaliczną, w której pani marszałek Witek nie ujawniła wyników głosowania. Żądamy ujawnienia wyników pierwszego głosowania – oświadczyła Anna Maria Żukowska. (TVN24/x-news)
 • Kancelaria Prezydenta: A. Duda powołał sędziów w interesie społecznym

  Prezydent Andrzej Duda zaprzysiągł kolejnych sędziów Sądu Najwyższego. Wcześniej Naczelny Sąd Administracyjny uwzględnił kolejny wniosek o zabezpieczenie w sprawie uchwały Krajowej Rady Sądownictwa, tym samym wstrzymując wykonanie decyzji KRS dotyczącej powołania sędziów Sądu Najwyższego do Izby Cywilnej. (TVN24/x-news)