Biznes - Krosno

Synonimy:
Krośnie,
Inne znaczenia:
brak

Artykuły - Krosno (527)

 • Rozstrzygnięto przetarg na sprzedaż KHS "Krosno"

  Rozstrzygnięto przetarg na sprzedaż KHS "Krosno"

  Sąd gospodarczy w Krośnie (Podkarpackie) zatwierdził w czwartek wybór oferty na sprzedaż Krośnieńskich Hut Szkła "Krosno" dokonany przez syndyka masy upadłościowej. Za ponad 121 mln zł "Krosno" ma kupić spółka Krosno Glass.
 • Przekroczenie wartości dostaw realizowanych w ramach umów progu 10% kapitałów własnych Hardex S.A.

  Raport bieżący nr 32/2010Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Hardex S.A. z siedzibą w Krośnie Odrzańskim informuje, że łączna wartość dostaw zrealizowanych w ramach umów ramowych przekroczyła 10% kapitałów własnych Emitenta. Przedmiotem umów ramowych zawartych pomiędzy Emitentem a grupą kapitałową Swedwood jest dostawa gotowych formatek do mebli z płyty pilśniowej. W okresie od 08.06.2010r. do dnia przekroczenia progu 10% kapitałów w
 • Ujawnienie stanu posiadania przez IDEA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

  Raport bieżący nr 27/2010Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Zarząd Hardex S.A. z siedzibą w Krośnie Odrzańskim informuje, że w dniu 24.08.2010r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie IDEA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające w imieniu utworzonych przez siebie IDEA Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ("Fundusz") oraz IDEA Y Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych ("FIZAN") łącznie
 • Ujawnienie stanu posiadania przez DM IDM S.A.

  Raport bieżący nr 26/2010Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Zarząd Hardex S.A. z siedzibą w Krośnie Odrzańskim informuje, że w dniu 24.08.2010r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie Domu Maklerskiego IDM S.A. - zgodnie z art. 69 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie (...) - iż, w wyniku odwołania w dniu 20 sierpnia 2010r. pełnomocnictwa udzielonego przez Idea Y FIZ Aktywów Niepublicznych dalej (Fundusz) do wykonywania głosów z akcji spółki Hardex
 • Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ Hardex S.A. w dniu 16 sierpnia 2010r.

  Raport bieżący nr 25/2010Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % Zarząd Hardex S.A. z siedzibą w Krośnie Odrzańskim podaje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 16 sierpnia 2010 roku o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki w Krośnie Odrzańskim przy ul. Gubińskiej 63: 1.Ministerstwo Skarbu Państwa - - liczba akcji: 260.938 zwykłych na okaziciela - - liczba głosów: 260.938 - - pr
 • Powołanie członków Rady Nadzorczej Hardex S.A.

  Raport bieżący nr 24/2010Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Hardex S.A. z siedzibą w Krośnie Odrzańskim informuje, że w dniu 16.08.2010r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Hardex S.A. podjęło Uchwały o powołaniu z dniem 16.08.2010r. w skład Rady Nadzorczej Hardex S.A. Panów: Rafała Abratańskiego, Piotra Derlatka oraz Romana Mariana Trębacza. Rafał Abratański lat 38. Jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego - Wydział Prawa i Admin
 • Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Hardex S.A.

  Raport bieżący nr 23/2010Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Hardex S.A. z siedzibą w Krośnie Odrzańskim przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Hardex S.A., które odbyło się w dniu 16 sierpnia 2010 roku o godzinie 11:00 w siedzibie spółki w Krośnie Odrzańskim. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Hardex S.A. rozpatrzyło wszystkie punkty z planowanego porządku obrad. Treść podjętych uchwał w załączeniu. P
 • Rezygnacja z funkcji członka Rady Nadzorczej Hardex S.A.

  Raport bieżący nr 22/2010Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Hardex S.A. z siedzibą w Krośnie Odrzańskim informuje, że w dniu 13 sierpnia 2010 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie Pana Dawida Sukacza o rezygnacji z powodów osobistych z funkcji członka Rady Nadzorczej Hardex S.A. z dniem odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, tj. z dniem 16 sierpnia 2010 roku. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca
 • Rezygnacja z funkcji członka Rady Nadzorczej Hardex S.A.

  Raport bieżący nr 21/2010Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Hardex S.A. z siedzibą w Krośnie Odrzańskim informuje, że w dniu 10 sierpnia 2010 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie Pana Piotra Karmelity o rezygnacji z powodów osobistych z funkcji członka Rady Nadzorczej Hardex S.A. z dniem odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, tj. z dniem 16 sierpnia 2010 roku. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 li
 • Przekroczenie wartości dostaw realizowanych w ramach umowy progu 10% kapitałów własnych Hardex S.A.

  Raport bieżący nr 20/2010Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Hardex S.A. z siedzibą w Krośnie Odrzańskim informuje, że łączna wartość transakcji zrealizowanych z kontrahentem przekroczyła 10% kapitałów własnych Emitenta. Przedmiotem transakcji pomiędzy Emitentem a Christian Kroger GmbH&Co KG - Niemcy jest sprzedaż płyt pilśniowych produkowanych przez Emitenta. Współpraca handlowa polega na realizacji przez Emitenta bieżących zamówień