Krosno SA

Artykuły - Krosno SA (214)

 • Informacja w sprawie nabycia akcji Spółki Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO" SA

  Raport bieżący nr 40/2009Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Syndyk Krośnieńskich Hut Szkła "KROSNO" SA w upadłości likwidacyjnej podaje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał informacje od Pana Stefana Maciejewskiego złożone na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółek publicznych informację, że w dniu 15.10.2009 r. nabył 79783
 • Skonsolidowany raport roczny KROŚNIEŃSKIE HUTY SZKŁA KROSNO SA

  Raport w załącznikuWybrane dane finansowe
 • Raport roczny KROŚNIEŃSKIE HUTY SZKŁA KROSNO SA

  Raport w załącznikuWybrane dane finansowe
 • Skonsolidowany raport kwartalny QS 4/2008 KROŚNIEŃSKIE HUTY SZKŁA KROSNO SA

  Raport w załącznikuWybrane dane finansowe
 • Raport kwartalny Q 4/2008 KROŚNIEŃSKIE HUTY SZKŁA KROSNO SA

  Raport w załącznikuWybrane dane finansowe
 • Zbycie akcji Spółki Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO"SA

  Raport bieżący nr 7/2009Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Krośnieńskich Hut Szkła KROSNO S.A. informuje, że otrzymał w dniu dzisiejszym w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 i ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zawiadomienie od znaczącego akcjonariusza Spółki Pana Zdzisława Sawickiego, że po sprzedaż
 • Zbycie akcji Spółki Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO"SA

  Raport bieżący nr 3/2009Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Krośnieńskich Hut Szkła KROSNO S.A. informuje, że otrzymał w dniu dzisiejszym w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zawiadomienie od znaczącego akcjonariusza Spółki ING Otwarty Fundusz Emerytalny, że w wyniku zbycia akcji Spółki Kroś
 • Zbycie akcji Spółki Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO"SA

  Raport bieżący nr 71/2008Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Krośnieńskich Hut Szkła KROSNO S.A. informuje, że otrzymał w dniu wczorajszym w trybie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zawiadomienie od znaczącego akcjonariusza Spółki-ING Otwarty Fundusz Emerytalny, że w wyniku zbycia akcji Spó
 • Nabycie akcji Spółki Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO"SA

  Raport bieżący nr 70/2008Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Krośnieńskich Hut Szkła KROSNO S.A. informuje, że otrzymał w dniu dzisiejszym w trybie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zawiadomienie od znaczącego akcjonariusza Spółki Pana Zdzisława Sawickiego, że w okresie 5 - 18 grudnia 2008
 • Nabycie akcji Spółki

  Raport bieżący nr 66/2008Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Krośnieńskich Hut Szkła KROSNO S.A. informuje, że otrzymał w dniu dzisiejszym w trybie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zawiadomienie od znaczącego akcjonariusza Spółki Pana Zdzisława Sawickiego, zawierające informację o nabyciu