Kredyt Inkaso SA

Artykuły - Kredyt Inkaso SA (247)

 • Jak zadłużają się mieszkańcy Europy i jak wypadamy na ich tle

  Jak zadłużają się mieszkańcy Europy i jak wypadamy na ich tle

  - Może się wydawać, że Polacy toną w długach. Okazuje się jednak, że na tle innych mieszkańców Europy jesteśmy oszczędni. Wyjątkiem jest czas świąt i moment, w którym rozważamy zakup auta - mówi Jolanta Mróz z Kredyt Inkaso.
 • BEST i Kredyt Inkaso prezentują strategię i cele dla połączonego podmiotu

  Zarządy BEST i Kredyt Inkaso zaprezentowały strategię dla nowego podmiotu, który powstanie w wyniku planowanego połączenia obu spółek, a także oczekiwane efekty wdrożenia tej strategii.
 • Pierwsza transakcja Haitong Bank w Polsce pod nową marką

  Pierwsza transakcja Haitong Bank w Polsce pod nową marką

  Haitong Bank SA oddział w Polsce wspierał BEST SA (BEST) w procesie przejęcia pakietu akcji KREDYT INKASO SA (KREDYT INKASO). Umowę przedwstępną dotyczącą zakupu 29,43 proc. akcji w KREDYT INKASO za 152,3 mln zł BEST podpisał 10 września.
 • Informacja osoby zobowiązanej na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

  Raport bieżący nr 8/2013Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych Zarząd Kredyt Inkaso S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 5 marca 2013 r. otrzymał od Prezesa Zarządu Spółki, na podstawie przepisu art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 ze zm.) w związku z przepisem § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2
 • Skup akcji własnych - transakcja pakietowa odkupu akcji od DM Copernicus Securities S.A.

  Raport bieżący nr 6/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Kredyt Inkaso S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 21 lutego 2013 r. w transakcji pakietowej zawartej na Giełdzie Papierów Wartościowych dokonał odkupu 13.279 akcji Spółki od Domu Maklerskiego Copernicus Securities S.A. (Copernicus), zgodnie z warunkami określonymi w: a) Uchwale Nr 7/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 lipca 2012 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Em
 • Skup akcji własnych - transakcja pakietowa odkupu akcji od DM Copernicus Securities S.A.

  Raport bieżący nr 4/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Kredyt Inkaso S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 30 stycznia 2013 r. w transakcji pakietowej zawartej na Giełdzie Papierów Wartościowych dokonał odkupu 8.664 akcji Spółki od Domu Maklerskiego Copernicus Securities S.A. (Copernicus), zgodnie z warunkami określonymi w: a) Uchwale Nr 7/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 lipca 2012 r. w sprawie upoważnienia Zarządu E
 • Zawiązanie spółki zależnej Kredyt Inkaso Investments RO S.A. w Rumunii

  Raport bieżący nr 2/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne Zarząd Spółki Kredyt Inkaso S.A. (Emitent) z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 16 stycznia 2013 r. została zawiązana spółka akcyjna, stanowiąca jednostkę zależną wobec Emitenta, pod firmą Kredyt Inkaso Investments RO S.A., z siedzibą w Bukareszcie, w której Emitent objął 450 000 (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy) udziałów o wartości nominalnej 10,00 RON (słownie: dziesięć RON)
 • Przekroczenie przez Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty poziomu 5 % posiadania akcji Emitenta.

  Raport bieżący nr 1/2013Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Zarząd Kredyt Inkaso S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 9 stycznia 2013 r. otrzymał informację o wzroście zaangażowania Pioneer Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w akcje Emitenta do poziomu 5,05% o poniższej treści: "Pioneer Pekao Investment Management SA (PPIM), wykonując umowę świadczenia usług w zakresie zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszy, zawartą między Pi
 • Porozumienie w sprawie skupu akcji KREDYT INKASO S.A.

  Raport bieżący nr 35/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne Zarząd KREDYT INKASO S.A. ( "Emitent") informuje, że 27 listopada 2012 r. podpisał z Domem Maklerskim Copernicus Securities S.A. ("Copernicus Securities S.A.") z siedzibą w Warszawie porozumienie do umowy o świadczenie usług brokerskich oraz prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego przez Copernicus Securities S.A., dotyczące pośrednictwa Copernicu
 • Rozpoczęcie skupu akcji własnych KREDYT INKASO S.A

  Raport bieżący nr 34/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne Zarząd KREDYT INKASO S.A. ( "Emitent", "Spółka") informuje, że działając na podstawie § 3 ust. 7 uchwały nr 7/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 lipca 2012 w sprawie w sprawie upoważnienia Zarządu Emitenta do nabywania akcji własnych Emitenta oraz utworzenia w tym celu kapitału rezerwowego, przekazanej Raportem Bieżącym nr 22/2012 ("Uchwała ZWZ"), pod