Kredyt Bank SA

Artykuły - Kredyt Bank SA (732)

 • Santander już jesienią zmieni reguły gry na polskim rynku bankowym

  Santander już jesienią zmieni reguły gry na polskim rynku bankowym

  - Pojawienie się Santandera może za chwilę zmienić reguły gry na rynku - uważa Wojciech Sobieraj, prezes Alior Bank, oceniając fuzje należących do hiszpańskiej grupy banków BZ WBK oraz Kredyt Banku i powstanie jednego, dużego podmiotu, który stanie się trzecim bankiem w Polsce. Jednocześnie szef Aliora podkreśla, że nie obawia się konkurencji i widzi szanse na dalszy rozwój banku, którym kieruje.
 • Wykreślenie hipotek

  Raport bieżący nr 5/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji W nawiązaniu do raportów bieżących nr RB-17-2006 z dnia 28 marca 2006 r. o podpisaniu umowy o kredyt inwestycyjny z Kredyt Bank S.A. (obecnie Bank Zachodni WBK S.A.) z siedzibą w Warszawie na finansowanie II etapu budowy budynków produkcyjno-biurowych w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Krakowie oraz nr RB-2-2013 z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie spłaty ww. kredytu inwestycyjnego Zarząd Com
 • Sprawozdania finansowe Kredyt Banku S.A. za rok 2012

  Raport bieżący nr 16/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne Bank Zachodni WBK S.A. ("Bank") podaje do publicznej wiadomości: - sprawozdanie finansowe Kredyt Banku S.A. za rok 2012 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Kredyt Banku S.A. w 2012 r., - skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Kredyt Banku za rok 2012 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku w 2012 r. wraz z opiniami i raportami
 • Zawarcie Aneksu do umowy znaczącej.

  Raport bieżący nr 9/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd MIT Mobile Internet Technology S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka, MIT) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 28 lutego 2013 roku MIT oraz podmioty z grupy kapitałowej MIT - EL2 sp. z o.o., Navigo sp. z o.o., MNI Premium S.A., Scientific Services sp. z o.o. i Lark Europe Sp. z o.o., zawarły z Bankiem Zachodnim WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu następcą pra
 • Podpisanie aneksu do umowy o limit na gwarancje bankowe z Kredyt Bankiem SA

  Raport bieżący nr 12/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe rb bx/12/2013 Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 26 lutego 2013 r. spółka otrzymała od Banku Zachodniego WBK SA (wcześniej Kredyt Bank SA, którego następcą prawnym jest Bank Zachodni WBK SA) podpisany aneks do umowy o limit na gwarancje bankowe z dnia 02.03.2012 r. o zawarciu której Budimex informował w raporcie bieżącym nr 13/2012 z dnia 12.03.2012 r. Na mocy aneksu spółka
 • Spłata kredytu w Kredyt Bank S.A.

  Raport bieżący nr 2/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji W nawiązaniu do raportu bieżącego nr RB-17-2006 z dnia 28 marca 2006 r. o podpisaniu umowy o kredyt inwestycyjny z Kredyt Bank S.A. (obecnie Bank Zachodni WBK S.A.) z siedzibą w Warszawie na finansowanie II etapu budowy budynków produkcyjno-biurowych w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Krakowie, Zarząd Comarch S.A. informuje o dokonaniu przez Spółkę w dniu 31 stycznia 2013 r. spłaty całości po
 • Zawarcie znaczącej lokaty w BZ WBK przez spółkę zależną Emitenta.

  Raport bieżący nr 15/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Emitenta informuje, że w okresie od 18 stycznia 2013r. do 30 stycznia 2013r. spółka zależna Emitenta - PRAGMA FAKTORING Spółka Akcyjna S.K.A. utworzyła cztery lokaty terminowe w Kredyt Banku S.A. z siedzibą w Warszawie oraz w BZ WBK S.A. - będącym następcą prawnym Kredyt Bank S.A. Łączna wartość zawartych lokat wynosi 4.860.000,- zł. Lokata o najwyższej wartości, tj. na kwo
 • Zysk grupy Kredyt Banku w IV kw. '12 wyniósł 107,1 mln zł

  Zysk netto grupy Kredyt Banku w czwartym kwartale 2012 roku wzrósł do 107,1 mln zł z 44,5 mln rok wcześniej - wynika z wyliczeń PAP na podstawie wybranych danych banku za 2012 rok opublikowanych przez BZ WBK.
 • Informacje finansowe dotyczące Kredyt Banku S.A.

  Raport bieżący nr 9/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne Bank Zachodni WBK S.A. ("Bank") podaje do publicznej wiadomości wybrane informacje finansowe za rok 2012, zawierające dane finansowe za IV kwartał 2012 r., dotyczące Kredyt Banku S.A., które powziął w wyniku połączenia Banku z Kredyt Bankiem S.A. ("Połączenie) (o Połączeniu Bank poinformował raportem nr 1/2013). Jednocześnie Bank informuje, że załączone informacje obejmują przy
 • Polski Koncern Mięsny DUDA S.A - zawiadomienie dotyczące zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów

  Raport bieżący nr 5/2013Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Zarząd Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent) informuje o otrzymaniu w dniu 9 stycznia 2013 r., od Banku Zachodniego WBK SA z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Zawiadamiający) zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego s