Biznes - krajowy festiwal polskiej piosenki

Artykuły - Krajowy festiwal polskiej piosenki (2)

  • Konkurs: Co ulepszyłbyś w swojej okolicy za unijne pieniądze?

    Konkurs: Co ulepszyłbyś w swojej okolicy za unijne pieniądze?

    Weź udział w konkursie organiozwanym w związku z "Wielkim Testem o Europie". Napisz co ulepszyłbyś w swojej okolicy za unijne pieniądze i wygraj karnet na 50. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu!
  • Regulamin konkursu "Wielki test o Europie karnet"

    I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu "Wielki test o Europie karnet" (dalej: "Konkurs") jest GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL Sp. z o.o.) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS - 416593, NIP 527-26-44-300 (dalej: "Organizator"). 2