Nowa historia - Kornel Morawiecki

Artykuły - Kornel Morawiecki (12)

 • 34 lata temu powstała Solidarność Walcząca

  34 lata temu powstała Solidarność Walcząca

  Błyskawiczne powstanie prężnej konspiracyjnej organizacji, skupiającej setki aktywnych działaczy, dysponującej własnym kontrwywiadem, dziesiątkami tytułów prasy i podziemną radiofonią – było efektem umiejętnego zagospodarowania potencjału społecznego protestu przeciw poczynaniom komunistycznego reżimu. Zagospodarowywano tym sposobem także potencjał narastającego rozczarowania indolencją przywództwa NSZZ Solidarność.
 • Kornel Morawiecki: Walczący

  Kornel Morawiecki: Walczący

  Potomek powstańców styczniowych, syn żołnierza Armii Krajowej, współzałożyciel dolnośląskiej Solidarności i nieugięty lider Solidarności Walczącej, który nigdy nie zaakceptował porozumień Okrągłego Stołu. Już data i miejsce urodzenia Kornela Morawieckiego są symboliczne. Na świat przyszedł 3 maja 1941 w okupowanej przez Niemców Warszawie.
 • 9 listopada 1987 r. Aresztowanie Kornela Morawieckiego

  9 listopada 1987 r. Aresztowanie Kornela Morawieckiego

  Ukrywający się od 13 grudnia 1981 roku przywódca antykomunistycznej Solidarności Walczącej został zatrzymany przez funkcjonariusz Służby Bezpieczeństwa. Jak przyznał sam Kornel Morawiecki, aresztowanie było efektem popełnienia przez niego błędu.
 • Kornel Morawiecki i sześć lat esbeckiego pościgu

  Kornel Morawiecki i sześć lat esbeckiego pościgu

  W jaki sposób Służba Bezpieczeństwa przez sześć lat nie potrafiła wpaść na trop lidera Solidarności Walczącej? Jak tropiony przez setki funkcjonariuszy i ścigany w całym kraju Kornel Morawiecki był w stanie unikać esbeckich pułapek i rozkręcić na niespotykaną skalę podziemną działalność wydawniczą? Jak wrocławska konspiracja ukrywała swojego lidera w centrum miasta i w osiedlowych blokach?
 • Niezniszczalny druk "solidarnościowego" podziemia. Kisiel i pasta "Komfort" bronią konspiratorów

  Niezniszczalny druk "solidarnościowego" podziemia. Kisiel i pasta "Komfort" bronią konspiratorów

  Od pierwszych godzin wprowadzenia stanu wojennego celem PRL-owskich służb było pozbawienie wszystkich niezależnych od władz organizacji jakiejkolwiek możliwości przekazywania informacji. Mimo zmasowanych akcji na podziemne punkty poligraficzne, nie udało się jednak uciszyć podziemia. Dzięki idei "niezniszczalnego druku", wykorzystującej m.in. pastę "Komfort" czy kisiel (!), a także upowszechnionym przez "Solidarność Walczącą" umiejętnościom drukarskim, nawet po największych akcjach SB wolny głos zawsze potrafił się odrodzić!
 • Kornel Morawiecki w centrum analiz Departamentu Stanu USA

  Kornel Morawiecki w centrum analiz Departamentu Stanu USA

  ​Po przymusowej deportacji, jakiej wiosną 1988 r. zostałem poddany wraz z Kornelem Morawieckim, trafiłem do szpitala w Rzymie a Kornel natychmiast podjął próbę powrotu do Polski.
 • Kto kogo rozpracował w podziemiu. Solidarność Walcząca a SB

  Kto kogo rozpracował w podziemiu. Solidarność Walcząca a SB

  W tegorocznym 36 numerze „Do Rzeczy” ukazał się artykuł Piotra Woyciechowskiego zatytułowany „Kto kogo rozpracował”. Autor polemizując z książką Igora Janke „Twierdza” usiłował rozprawić się z zawartą tam tezą, że organizacja Solidarność Walcząca lepiej rozpracowała Służbę Bezpieczeństwa, niż bezpieka tę organizację. Tekst P. Woyciechowskiego oparty był na fragmentarycznych dokumentach, jego lektura przekonuje zaś, że autor nie zna realiów podziemia z lat 80. i popełnia liczne błędy.
 • Aresztowanie Kornela Morawieckiego

  Aresztowanie Kornela Morawieckiego

  W chwili wprowadzenia stanu wojennego w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r. na polecenie władz w całym kraju internowano ponad trzy tysiące działaczy NSZZ "Solidarność" i opozycji demokratycznej. Po roku łączna liczba osób przetrzymywanych w ośrodkach odosobnienia przekroczyła dziesięć tysięcy osób.
 • Jak doszło do powstania Solidarności Walczącej

  Jak doszło do powstania Solidarności Walczącej

  Region dolnośląski był, obok śląsko-dąbrowskiego i Mazowsza, jednym z trzech największych w strukturze NSZZ "Solidarność" w okresie do wprowadzenia stanu wojennego. Do Związku należało tu prawie milion członków.
 • Radio Solidarności Walczącej

  Radio Solidarności Walczącej

  Niezależne radio było jednym z największych sukcesów podziemia lat 1982-1989. Jego główne znaczenie polegało na możliwości dotarcia do przeciętnego odbiorcy, nie zawsze mającego bezpośredni dostęp do "bibuły" czy innych form działalności podziemnej. Radio rozszerzało więc zasięg odbiorców wolnego słowa i było ważnym środkiem pozwalającym przełamać monopol komunistycznych środków przekazu.