korespondencja

Artykuły - Korespondencja (26)

 • Poczta Polska aktualizuje strategię!

  Poczta Polska aktualizuje strategię!

  Poczta Polska zaktualizowała strategię, planuje do 2023 roku podwoić przychody z rynku paczkowego. W nowej perspektywie firma ma generować blisko 8 mld zł przychodów, z czego około 20 proc. mają zapewniać paczki. Grupa Poczty Polskiej planuje także wykorzystać swój potencjał w roli pośrednika w relacjach państwo-obywatel oraz misji cyfrowej modernizacji państwa.
 • "Rz": Poczta Polska podnosi drastycznie ceny

  "Rz": Poczta Polska podnosi drastycznie ceny

  Od marca przesyłki sądowe będą dużo droższe. Jak podała piątkowa "Rzeczpospolita", by poprawić rentowność i sfinansować podwyżki płac, państwowy operator podnosi ceny korespondencji prawie trzykrotnie.
 • Jak fiskus będzie doręczać pisma firmom w 2016 r.?

  Jak fiskus będzie doręczać pisma firmom w 2016 r.?

  Fiskus zyska od przyszłego roku nowe możliwości doręczania firmom korespondencji. Pisma, których nie uda się zostawić w siedzibie adresata, będzie mógł odebrać zarządca lub dozorca budynku. Korespondencję wolno będzie także kierować na skrytkę pocztową. Pisma dla firmy posługującej się fikcyjnymi danymi adresowymi zostaną wysłane do osoby upoważnionej do jej reprezentowania.
 • Prawidłowe doręczenia podstawą procesu sądowego

  Prawidłowe doręczenia podstawą procesu sądowego

  Sprawny proces sądowy to nie tylko niezwłoczne rozpoznawanie spraw i wyznaczanie szybkich terminów rozpraw, ale także prawidłowe doręczanie korespondencji sądowej. Przez wynikającą z K.p.c. fikcję doręczenia, postępowanie listonosza może wpłynąć pośrednio na wynik procesu. Dlatego duże emocje wywołuje informacja o ogłoszeniu kolejnego przetargu na obsługę korespondencji sądowej.
 • Do mediów trafia fałszywa korespondencja MSZ

  Do mediów trafia fałszywa korespondencja MSZ

  Do polskich mediów po raz kolejny rozsyłana jest rzekoma korespondencja MSZ z naszymi placówkami na Białorusi; dokumenty są fałszywe - oświadczył resort spraw zagranicznych. Sprawą zajmują się już odpowiednie służby.
 • Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Euromark Polska S.A.

  Raport bieżący nr 20/2010Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...], Zarząd "Euromark Polska" S.A. (Spółka) działając na podstawie na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 § 1 oraz 402š i 4022 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 2 us
 • Wprost: Korespondencja ws. obchodów w Katyniu

  Wprost: Korespondencja ws. obchodów w Katyniu

  "Wprost" dotarł do korespondencji dotyczącej przygotowań do uroczystości rocznicowych w Katyniu.
 • Korespondencja od akcjonariuszy

  Raport bieżący nr 2/2010Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Zakładów Dziewiarskich Mewa S.A. w Biłgoraju (Emitent), informuje, że kolejno, w dniu 29.12.2009 r. oraz 05.01.2010 r. otrzymał pisma od akcjonariuszy Mewa S.A., wzywające Spółkę do zapłaty kar umownych, odpowiednio na rzecz: - spółki Obsługa Wierzytelności Faktor sp. z o.o. na łączną kwotę 500.000,-zł, - spółki Pactor sp. z o.o. na łączną kwotę 1.700.000,-zł, - P
 • Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Euromark Polska S.A. w dniu 18 stycznia 2010 r.

  Raport bieżący nr 23/2009Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zgodnie z § 38 ust.1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...] Zarząd Euromark Polska S.A. informuje, że działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 w związku z art. 402š Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 2 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadze
 • Włamanie do skrzynki e-mailowej to przestępstwo

  Włamanie do skrzynki e-mailowej to przestępstwo

  Nawet 3 lata więzienia grożą osobie, która włamie się na konto poczty elektronicznej. Policja przypomina, że korespondencja elektroniczna chroniona jest w takim samym stopniu, jak tradycyjna.