Kopex SA

Artykuły - Kopex SA (1792)

 • Trudna pozycja Grupy Kopex

  Spółka Famago złożyła w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości. Grupa Kopex posiada wobec tej firmy wierzytelności na kwotę 120,5 mln zł - poinformował Kopex w komunikacie. Jeden z banków odrzucił możliwość zawarcia porozumienia dotyczącego restrukturyzacji zadłużenia.
 • Kopex Machinery zwolni 10 proc. mniej pracowników niż planowano

  Kopex Machinery zwolni 10 proc. mniej pracowników niż planowano

  Będąca w trudnej sytuacji finansowej spółka Kopex Machinery, która w kwietniu ogłosiła zamiar zwolnienia 340 pracowników, ma ograniczyć skalę planowanych zwolnień o 10 proc. - podali w środę związkowcy z firmy. Redukcja zatrudnienia rozpocznie się 25 maja.
 • Bogusław Bobrowski prezesem Kopeksu

  Rada nadzorcza podczas dzisiejszego posiedzenia powołała pana Bogusława Bobrowskiego na stanowisko prezesa zarządu Kopex SA. Dotychczasowy prezes, Józef Wolski, przechodzi na emeryturę i pozostanie w Spółce na stanowisku doradcy zarządu.
 • Nowy partner na rynku rosyjskim

  Przedstawiciele Kopex S.A. podpisali porozumienie o współpracy z Jurgińskimi Zakładami Budowy Maszyn (JurMasz). Oba podmioty chcą wspólnie produkować i oferować maszyny i urządzenia górnicze na rynku rosyjskim.
 • Wniesienie apelacji przez Galantine Sp. z o.o. w sprawie dotyczącej zaskarżenia uchwał nadzwyczajnego walnego zgromadzenia KOPEX S.A. z dnia 20 lutego 2014 r. i 14 marca 2014 r.

  Raport bieżący nr 15/2015Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd KOPEX S.A. (Emitent) w nawiązaniu do raportów bieżących : nr 42/2014 z dnia 7 maja 2014 r., nr 48/2014 z dnia 5 czerwca 2014 r., nr 56/2014 z dnia 10 lipca 2014 r., nr 69/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. i nr 10/2015 z dnia 11 marca 2015 r. informuje, iż w dniu 8 maja 2015 r. pełnomocnikowi Emitenta został doręczony odpis apelacji powoda Galantine Sp. z o.
 • Rekomendacja Rady Nadzorczej KOPEX S.A. w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2014.

  Raport bieżący nr 13/2015Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd KOPEX S.A. (Emitent) informuje, że Rada Nadzorcza KOPEX S.A. na posiedzeniu w dniu 04 maja 2015 roku dokonała oceny wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku neto za rok obrotowy 2014 oraz podjęła uchwałę "w sprawie oceny wniosku Zarządu odnośnie propozycji podziału zysku netto za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Rady Nadzorczej do Walnego Zgromadze
 • Podpisanie aneksu do znaczącej umowy jednostki zależnej KOPEX - Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A. z Jastrzębską Spółką Węglową S.A.

  Raport bieżący nr 12/2015Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent) zawiadamia, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację o podpisaniu w datą 01.04.2015 r. przez KOPEX - Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A. w Bytomiu (jednostka zależna Emitenta) kolejnego aneksu do znaczącej umowy z dnia 30.07.2009 r. zawartej pomiędzy: KOPEX - Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A. - Wykonawca a J
 • Informacja dotycząca sprawy z powództwa spółki FAZOS S.A. w Tarnowskich Górach przeciwko Emitentowi i Fabryce Maszyn i Urządzeń TAGOR S.A.

  Raport bieżący nr 11/2015Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacjiZarząd KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent) zawiadamia, że w dniu dzisiejszym otrzymał z Kancelarii Prawnej reprezentującej Emitenta odpis pisma procesowego powoda Zakładu Maszyn Górniczych "Glinik” Sp. z o.o. z siedzibą w Gorlicach (GLINIK) – następcy prawnego Fabryki Zmechanizowanych Obudów Ścianowych "Fazos” S.A. w Tarnowskich Górach (FAZOS) z dnia 16 m
 • Wydanie przez Sąd wyroku częściowego w sprawie dotyczącej zaskarżenia uchwał nadzwyczajnego walnego zgromadzenia KOPEX S.A. z dnia 20 lutego 2014 r. i 14 marca 2014 r.

  Raport bieżący nr 10/2015Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd KOPEX S.A. (Emitent) w nawiązaniu do raportów bieżących : nr 42/2014 z dnia 7 maja 2014 r., nr 48/2014 z dnia 5 czerwca 2014 r., nr 56/2014 z dnia 10 lipca 2014 r. i nr 69/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. informuje, iż w dniu 11 marca 2015 r. odbyła się przed Sądem Okręgowym w Katowicach rozprawa w sprawie z powództwa ING Otwarty Fundusz Emerytalny z siedz
 • Zawarcie znaczącej umowy jako sumy umów z Kompanią Węglową S.A.

  Raport bieżący nr 9/2015Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent) zawiadamia, że w dniu 25.02.2015 r. otrzymał informację, na podstawie której stwierdza, że Emitent i podmioty zależne Emitenta, w okresie od dnia 4 marca 2014 r. zawarły z Kompanią Węglową S.A. z siedzibą w Katowicach oraz jej podmiotem zależnym szereg umów, których łączna wartość przekracza 10% wartości kapitał

Filmy - Kopex SA (1)

 • Kopalnia Kopeksu w Przeciszowie ma ruszyć pod koniec 2015

  Planowana przez Grupę Kopex kopalnia węgla kamiennego w Przeciszowie koło Oświęcimia jeszcze w tym roku powinna zyskać licencję górniczą. Według Ministerstwa Środowiska koncesje spółki mają ogromne szanse na duży sukces. Wydobycie mogłoby ruszyć w 2018 roku, a szacowana wielkość złoża wynosi powyżej 100 mln ton. Komentuje Józef Wolski, prezes Kopeksu.