Biznes - konwencja

Artykuły - Konwencja (7)

 • Termin przedawnienia z umów sprzedaży z zagranicznymi kontrahentami

  Termin przedawnienia z umów sprzedaży z zagranicznymi kontrahentami

  Określenie terminu przedawnienia roszczeń z umów sprzedaży towarów zawartych z zagranicznymi kontrahentami nastręcza problemów wielu firmom. Nie wiedzą one, według których przepisów - polskich czy zagranicznych - liczyć termin przedawnienia. Tymczasem w wielu przypadkach zastosowanie znajdzie czteroletni termin przedawnienia przewidziany w konwencji nowojorskiej z 1974 r.
 • Od stycznia umowa z Wielką Brytanią

  W dniu 27 grudnia 2006 roku Prezydent RP ratyfikowała Konwencję między Rzeczpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych.
 • Czynsze w Strasburgu

  Czynsze w Strasburgu

  Polski rząd chce podważyć rozstrzygnięcie Trybunału w Strasburgu, który uznał, że nasze przepisy ograniczające wysokość czynszów naruszają prawo własności, stawiając w trudnej sytuacji ponad pół miliona lokatorów. Europejska Konwencja Praw Człowieka przewiduje taką możliwość. W tym przypadku może to być jednak bardzo trudne przedsięwzięcie.
 • Trzymać się Konwencji Wiedeńskiej

  Intensywne stosunki handlowe między polskimi a zagranicznymi przedsiębiorcami powodują niekiedy potrzebę dochodzenia należności na drodze sądowej. W przypadku, gdy dłużnik ma siedzibę za granicą i unika zapłaty za zakupiony towar bądź wykonaną usługę, pojawiają się wątpliwości prawne.
 • Leasing bez granic

  Granice Unii Europejskiej zostały otwarte, możemy zatem bez ograniczeń korzystać z gwarantowanych przez wspólnotę swobód, między innymi w przepływie kapitału czy usług.
 • Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania

  Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A. ("TP S.A.") przekazuje niniejszym następujące informacje: Zmiana polsko-holenderskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania Dnia 13 lutego 2002 r. Rzeczpospolita Polska i Królestwo Niderlandów podpisały nową Konwencję w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu. Nowa konwencja wprowadza obowiązek pobierania od spółek holenderskich podatku według stawki 5% od odsetek wypłacanyc
 • Projekt ustawy o wykonywaniu Konwencji o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania

  Rada Ministrów zaaprobowała projekt ustawy o wykonywaniu Konwencji o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz zniszczenia jej zapasów.