kontrola podatkowa

Artykuły - Kontrola podatkowa (109)

 • Umowa o współdziałanie z fiskusem

  Umowa o współdziałanie z fiskusem

  Duże firmy mogą od 1 lipca 2020 r. występować do szefa KAS o zawarcie umowy o współdziałanie w zakresie realizacji obowiązków podatkowych. Jej podpisanie zależy od uzyskania pozytywnej oceny ze wstępnego audytu podatkowego. Pilotażowo, w ciągu najbliższych trzech lat, programem tym ma być objętych 20 podmiotów.
 • Czynności sprawdzające a kontrola podatkowa

  Czynności sprawdzające a kontrola podatkowa

  Liczba kontroli podatkowych prowadzonych przez urzędy skarbowe i celno-skarbowe spada z roku na rok. Jak podaje Krajowa Administracja Skarbowa, w 2017 r. było prawie 4 tys. kontroli celno-skarbowych, w 2018 r. - 3066, a w 2019 r. liczba ta spadła do 2621.
 • Zasady i tryb prowadzenia kontroli celno-skarbowej

  Zasady i tryb prowadzenia kontroli celno-skarbowej

  Od 1 marca 2017 r. w wyniku reformy administracji skarbowej doszło do wyodrębnienia dwóch rodzajów kontroli podatników. Pierwszym z nich jest kontrola podatkowa prowadzona przez Naczelnika Urzędu Skarbowego uregulowana w przepisach Ordynacji podatkowej. Drugi rodzaj to kontrola celno-skarbowa, wykonywana na podstawie przepisów ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej.
 • Podatnicy mogą mieć problem. Skarbówka: Nie każdy termin był zawieszony z powodu koronawirusa

  Podatnicy mogą mieć problem. Skarbówka: Nie każdy termin był zawieszony z powodu koronawirusa

  Kto nie zaskarżył protokołu kontroli w ciągu dwóch tygodni od momentu jego otrzymania, może mieć problem z zakwestionowaniem ustaleń fiskusa. Ten bowiem uważa, że 14-dniowy termin biegł mimo koronawirusa.
 • W czasie epidemii kontrole i postępowania podatkowe będą dalej prowadzone

  W czasie epidemii kontrole i postępowania podatkowe będą dalej prowadzone

  W czasie epidemii kontrole i postępowania podatkowe będą dalej prowadzone. Nie ma też co liczyć na przedawnienie przestępstw i wykroczeń skarbowych.
 • Kontrola u przedsiębiorcy nie może trwać przez okrągły rok. Rewolucyjny wyrok NSA

  Kontrola u przedsiębiorcy nie może trwać przez okrągły rok. Rewolucyjny wyrok NSA

  Nie można przychodzić do firmy przez cały rok, po jednym dniu w każdym miesiącu. Limit czasu na kontrolowanie mikroprzedsiębiorcy to 12 kolejno następujących po sobie dni roboczych - tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
 • Koniec z niezapowiedzianymi kontrolami. Od lipca duże firmy będą umawiać się na kontrolę z szefem KAS

  Koniec z niezapowiedzianymi kontrolami. Od lipca duże firmy będą umawiać się na kontrolę z szefem KAS

  Pomimo tego, że rządowi nie udało się uchwalić projektu nowej Ordynacji podatkowej przed wyborami, Rada Ministrów wprowadziła całkiem nową formę współpracy z fiskusem przeznaczoną dla wybranej grupy podatników. Już od 1 lipca 2020 r. około 2700 największych firm działających w kraju będzie mogło zawierać z Szefem KAS tzw. umowę o współdziałanie. Co kryje się pod tą nazwą?
 • Ponaglenie i skarga na opieszałość organu podatkowego

  Ponaglenie i skarga na opieszałość organu podatkowego

  Urząd skarbowy ma na wydanie decyzji kończącej postępowanie podatkowe zasadniczo miesiąc, a dyrektor izby administracji skarbowej rozpatrujący odwołanie - 2 miesiące. Terminy te nie obejmują opóźnień niezawinionych przez urzędników. Podatnik niezadowolony z tempa załatwiania jego sprawy może najpierw wnieść ponaglenie, a następnie skargę na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania.
 • Jak długo może trwać kontrola podatkowa w firmie?

  Jak długo może trwać kontrola podatkowa w firmie?

  Kontrole podatkowe prowadzone w firmach przez urzędy skarbowe podlegają ograniczeniom czasowym. Urzędnicy muszą respektować roczne limity czasu ich trwania, datę zakończenia danej kontroli wskazaną w upoważnieniu do jej przeprowadzenia oraz termin przedawnienia podatku. Jest jednak wiele możliwości przedłużenia weryfikacji.
 • Fiskus robi coraz mniej kontroli podatkowych. Lepiej typuje, ale przychody spadają

  Fiskus robi coraz mniej kontroli podatkowych. Lepiej typuje, ale przychody spadają

  W ciągu roku liczba kontroli podatkowych, zrealizowanych przez urzędy celno-skarbowe, spadła o ponad 22 proc. Z kolei urzędy skarbowe podjęły takich działań o blisko 14 proc. mniej. KAS twierdzi, że przyczyniły się do tego zmiany organizacyjne i legislacyjne. Typowanie podmiotów do sprawdzenia ułatwiają dodatkowe narzędzia. Jednak wizyta urzędników nie zawsze kończy się stwierdzeniem nieprawidłowości. Tak w pierwszym półroczu br. było w ponad 17 proc. działań podjętych przez urzędy celno-skarbowe i przeszło 7,5 proc. przez urzędy skarbowe. W tym okresie kwota uszczupleń wyniosła odpowiednio 4,3 mld zł oraz 2,11 mld zł. To środki mniejsze niż rok wcześniej.