konsorcja

Artykuły - Konsorcja (165)

 • konsorcjum PBG nie podziela zarzutów

  PBG - Konsorcjum jest zdolne i gotowe doprowadzić do odbioru końcowego inwestycji pn. "Budowa PMG Wierzchowice etap 3,5 mld n m sześc. podetap 1,2 mld n m sześc.".
 • Prezes PGNiG: Nie ma opóźnień w konsorcjum

  Projekt poszukiwania i wydobycia gazu z łupków w ramach współpracy konsorcjum PGNiG, KGHM i spółek energetycznych PGE, Enei i Tauronu przebiega zgodnie z harmonogramem - poinformowała w czwartek prezes PGNiG, Grażyna Piotrowska-Oliwa.
 • Konsorcjum z udziałem TMR złożyło ofertę kupna Polskich Kolei Linowych

  Konsorcjum z udziałem TMR złożyło ofertę kupna Polskich Kolei Linowych

  Polskie Koleje Górskie (PKG) należące do czterech gmin z Podhala na czele z Zakopanem, a także konsorcjum ze słowacką spółką Tatry Mountain Resorts (TMR), złożyły w piątek oficjalną ofertę kupna 100 proc. akcji Polskich Kolei Linowych - poinformowali przedstawiciele tych firm.
 • Zawarcie umowy konsorcjum naukowo - przemysłowego

  Zarząd spółki pod firmą Fluid S.A. z siedzibą w Sędziszowie ("Emitent") informuje, iż w dniu 13 grudnia 2012 r. powziął wiadomość o zawarciu przez Emitenta (jako Konsorcjanta Biznesowego) z Instytutem Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu (jako Beneficjentem) umowy konsorcjum naukowo - przemysłowego ("Umowa"), na podstawie której zawiązane zostało Konsorcjum Naukowo - Przemysłowe w celu przygotowania i złożenia wniosku o uzyskanie dofinansowania, a następnie realizacji projektu badawczo - rozwojow
 • Zawarcie aneksu do umowy konsorcjum

  Zarząd Spółki informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał podpisany przez wszystkie strony aneks do umowy konsorcjum związanej z realizacją umowy na dostawę i wdrożenie systemu do Zarządzania Majątkiem Sieciowym, o której spółka informowała raportem 10/2012 r. Aneks do umowy konsorcjum zmienia wysokość przychodów, jakie otrzyma spółka Eurosystem z tytułu realizacji kontraktu, lecz nie ma wpływu na wysokość marży, którą spółka szacuje na około 1,5 mln zł. Podstawa prawna:§3 ust
 • GDDKiA wygrała w sądzie z konsorcjum SIAC i PBG ws. wypłat 44 mln zł gwarancji

  GDDKiA wygrała w sądzie z konsorcjum SIAC i PBG ws. wypłat 44 mln zł gwarancji

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wygrała w sądzie z konsorcjum firm, które budowało odcinek autostrady A4 i chciało wstrzymania wypłaty prawie 44 mln zł z gwarancji należytego wykonania. Sąd oddalił wniosek konsorcjum - podała w poniedziałek GDDKiA.
 • Rozwiązanie umowy konsorcjum

  Zarząd spółki pod firmą Fluid S.A. z siedzibą w Sędziszowie ("Emitent") informuje, iż w dniu 06 listopada 2012 r. Emitent powziął wiadomość o podpisaniu porozumienia w przedmiocie rozwiązania umowy konsorcjum pod nazwą "HCP - RIBEGLA - FLUID". Rozwiązanie umowy konsorcjum nie ma na celu zakończenia współpracy między stronami, lecz jest związane z planowaną zmianą formy organizacyjno prawnej tej współpracy na kaskadową zależność licencyjną pomiędzy Emitentem a RIBEGLA i RIBEGLA a H. Cegielski - P
 • Wezwanie do zapłaty członków konsorcjum

  Raport bieżący nr 21/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne Zarząd TESGAS S.A. ("Emitent", "Spółka") w dniu 19 października 2012 roku otrzymał od pełnomocnika spółki Bioelektrownia Szarlej sp. z o.o. ("Zamawiający") przedsądowe wezwanie do zapłaty przez członków konsorcjum, w skład którego wchodzą: PBG Energia sp. z o.o. - lider konsorcjum oraz Emitent i Gas & Oil Project Management sp. z o.o. ("Konsorcjum") kwo
 • Wybór oferty Konsorcjum z udziałem Emitenta

  Raport bieżący nr 35/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne Zarząd Atrem S.A. informuje, iż w dniu 12 października 2012 roku Emitent powziął informację o wyborze oferty konsorcjum w składzie: Techmadex S.A. (Lider Konsorcjum), Atrem S.A. (Partner Konsorcjum) oraz GP Energia Sp. o. o. (Partner Konsorcjum) przez Zamawiającego: spółkę Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, Oddział w Rembelszczyźnie (Zamawiający) w post