konserwacja

Artykuły - Konserwacja (108)

 • ZUE dokona konserwacji, napraw i utrzymania infrastruktury tramwajowej w Krakowie za 33,1 mln zł

  Spółka ZUE zawarła umowę z Zarządem Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie o wartości brutto 33,1 mln zł, a przedmiotem umowy jest bieżące utrzymanie, konserwacja i naprawy awaryjne infrastruktury tramwajowej w Krakowie.
 • Ekspresowa kosmetyka drewna w ogrodzie - ukończ pracę w 1 dzień

  Ekspresowa kosmetyka drewna w ogrodzie - ukończ pracę w 1 dzień

  Jeśli po zimie drewniane elementy w ogrodzie zszarzały i popękały, jest to efekt długotrwałego oddziaływania na nie deszczu, śniegu oraz słońca. Drewnu takiemu można jednak przywrócić dawny blask już w jeden dzień. Specjalista firmy Altax podpowiada, jak przygotować się do renowacji drewna w ogrodzie i podaje wskazówki, jak odświeżyć je niskim nakładem czasu, pracy i pieniędzy.
 • Rejestracja zmian Statutu Spółki PEKAES SA uchwalonych przez NWZ PEKAES SA, które odbyło się w dniu 21 czerwca 2010 roku

  Raport bieżący nr 45/2010Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim, Zarząd PEKAES SA informuje, że Spółka w dniu 21 października 20
 • Zarejestrowanie przez KRS zmian danych Spółki uchwalonych na ZWZA z dnia 02.06.2010

  Zarząd POLMAN S.A. informuje, iż w dniu 18 października 2010 do siedziby Spółki zostało doręczone postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział KRS w sprawie rejestracji zmian danych w Krajowym Rejestrze Sądowym, dokonanych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLMAN S.A. z dnia 02 czerwca 2010. Zmiany dotyczyły: 1. obniżenia wartości nominalnej akcji i zmiany Statutu Spółki - UCHWAŁA nr 15 ZWZ POLMAN S.A. z dnia 2 czerwca 2010 roku
 • Rejestracja w KRS zmian w statucie Spółki

  Zarząd Spółki Infosystems SA informuje, iż w dniu 7 września 2010 roku otrzymał Postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie zarejestrowania zmian w statucie Spółki przeprowadzonych na podstawie uchwały nr 14 i 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Infosystems SA z dnia 17 czerwca 2010 roku. Zarejestrowane zmiany dotyczą: -§ 4 Statutu Spółki dotychczaso
 • rozszerzenie porządku obrad WZA

  Raport bieżący nr 24/2010Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000270885, informuje, że w dniu 12 sierpnia 2010 r. otrzymał od Pana Wojciecha Buczkowskiego, jako akcjonariusza reprezentującego ponad 5%
 • Uwaga: Koniec swobody dla tirów

  Sejm przyjął jedną z trzech poprawek Senatu do ustawy, dzięki której Inspekcja Transportu Drogowego przejmie od wojewodów stacjonarne wagi służące do ważenia tirów. Stanowi ona, że konserwacja, naprawa i bieżące utrzymanie wag będą finansowane z budżetu państwa.
 • Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

  Raport bieżący nr 15/2010Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe I. Zarząd KAREN S.A. z siedzibą w Warszawie (02-674) przy ul. Marynarskiej 21, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000079667 ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 1 oraz art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, oraz na podstawie art. 402(1) i
 • Zmiany w Statucie Spółki

  Raport bieżący nr 20/2010Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd TETA SA, zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, przekazuje do publicznej wiadomości informację, iż na podstawie