KOMPLEKS

Artykuły - KOMPLEKS (218)

 • W Poznaniu powstaje największy kompleks w Europie Centralnej

  Trwa budowa Galerii Posnania - obiekt na Łacinie zaprezentowano w środę przedstawicielom mediów. Na blisko 9 hektarach powstanie kompleks liczący 100 tys. m kw. powierzchni łączącej funkcje handlowe, usługowe i kulturalne.
 • Raport okresowy za II kwartał 2012 roku

  Zarząd GKI Kompleks SA przekazuje w załączeniu raport okresowy za II kwartał 2012 r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect". Osoby reprezentujące spółkę:Grzegorz Manelski - wiceprezes
 • Raport miesieczny - lipiec 2012

  Zarząd Spółki GKI Kompleks SA przekazuje w załączeniu raport miesięczny za miesiąc lipiec 2012r. Podstawa prawna: Punkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect". Osoby reprezentujące spółkę:Grzegorz Manelski - wiceprezes
 • Korekta danych porównawczych w prognozie na 2012 rok

  Zarząd GKI Kompleks SA informuje o błędnych danych EBIT za rok 2011 podanych omyłkowo w prognozie wyników finansowych i strategii rozwoju Spółki w drugiej połowie roku 2012, opublikowanej w raporcie bieżącym nr 35/2012 w dniu 06.08.2012r. Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym wartość EBIT na koniec 2011 roku wyniosła 876 999 zł, zamiast podanej omyłkowo kwoty 1 377 214 zł. Zmianie uległy również wykresy zysku netto i EBIT, których wersje poprawione przesyłamy w załączeniu. Ostatecznie
 • Prognoza wyników finansowych i strategia rozwoju Spółki w drugiej połowie roku 2012.

  1. Wstęp Zarząd GKI Kompleks SA przekazuje do publicznej wiadomości podstawowe założenia strategii rozwoju Spółki oraz prognozy wyników finansowych na drugą połowę roku 2012. Zmiana poprzedniej decyzji o niepublikowaniu prognozy w tym roku wynika głównie z większego oczekiwania naszych Inwestorów na bieżącą informację o sytuacji finansowej oraz o planach rozwojowych Spółki w obliczu nieuzasadnionego spadku kursu akcji. Bardzo dobre wyniki za pierwsze półrocze roku 2012 oraz konsekwentna r
 • Zawieszenie skupu akcji własnych w okresie zamkniętym

  Zarząd GKI Kompleks SA informuje, że z powodu zakazu obrotu akcjami w okresach zamkniętych, z dniem 1 sierpnia 2012 roku Spółka wstrzymuje skup akcji własnych do czasu opublikowania raportu kwartalnego tj. do dnia 14 sierpnia 2012 roku. Po tym okresie nadal prowadzony będzie skup akcji własnych zgodnie z uchwałą nr 5 NWZ. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Autoryzowanego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrot
 • Realizacja Programu Odkupu - nabycie akcji własnych

  Zarząd GKI Kompleks SA z siedzibą w Wałbrzychu informuje, iż w ramach realizacji Programu odkupu Spółka nabyła za pośrednictwem Domu Maklerskiego BDM SA akcje własne. Transakcje zostały przeprowadzone podczas sesji giełdowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcje zostały nabyte w okresie od 27.07.2012 r. do 31.07.2012 r. w związku z realizowanym przez Emitenta na podstawie Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25.11.2011 roku skupem akcji własnych.
 • Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy - korekta

  Zarząd GKI Kompleks S.A. w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 29 czerwca 2012r. po dokonaniu korekty oczywistej omyłki pisarskiej. Korekta dotyczy uchwały nr 19, nr 7 i nr 5. Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 11 Załącznik Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Osoby reprezentujące sp
 • Realizacja Programu Odkupu - nabycie akcji własnych

  Zarząd GKI Kompleks SA z siedzibą w Wałbrzychu informuje, iż w ramach realizacji Programu odkupu Spółka nabyła za pośrednictwem Domu Maklerskiego BDM SA akcje własne. Transakcje zostały przeprowadzone podczas sesji giełdowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcje zostały nabyte w okresie od 20.07.2012 r. do 26.07.2012 r. w związku z realizowanym przez Emitenta na podstawie Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25.11.2011 roku skupem akcji własnych.
 • Wzrost rentowności sprzedaży systemu "Termo-Tech"

  Zarząd GKI Kompleks SA informuje o znacznym wzroście rentowności sprzedaży produkowanych przez Spółkę kompozytowych systemów rurowych z tworzyw sztucznych "Termo-Tech", przeznaczonych do budowy instalacji przemysłowych. Według danych Spółki w okresie od lutego do czerwca rentowność wzrosła o 7,8% z poziomu 24,9% w lutym do 32, 7% w czerwcu 2012 roku. W lipcu obserwujemy dalszy wzrost marży i na dzień publikacji raportu wynosi ona 39,3%. Zarząd przewiduje, że przy dalszym rozwoju produkcj

Filmy - KOMPLEKS (6)