KOMPLEKS

Synonimy:
KMS,
Inne znaczenia:
brak

Artykuły - KOMPLEKS (168)

 • GKI Kompleks S.A. intensyfikuje sprzedaż własnych technologii

  Spółka Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna Kompleks S.A., działająca na rynku basenów oraz instalacji przemysłowych, osiągnęła w sierpniu br. przychody ze sprzedaży na poziomie 1,1 mln zł. Coraz większy staje się także udział technologii Chemowent i Termotech w sprzedaży ogółem.
 • GKI Kompleks wypłaci dywidendę z zysku za 2013 r.

  ZWZA spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna, notowanej na rynku NewConnect od lutego 2011 r., działającej na rynku basenów oraz instalacji przemysłowych, zadecydowało o wypłacie dywidendy w wysokości 5 gr na akcję. Będzie to tym samym już trzeci kolejny rok, w którym Kompleks dzieli się wypracowanym zyskiem ze swoimi akcjonariuszami.
 • Raport miesięczny - kwiecień 2012

  Zarząd Spółki GKI Kompleks SA przekazuje w załączeniu raport miesięczny za miesiąc kwiecień 2012r. Podstawa prawna: Punkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect". Załączniki:Raport miesięczny - kwiecień 2012.pdf rozmiar: rozmiar: 548.6 kB
 • Podpisanie umowy ubezpieczenia należności

  Zarząd Spółki GKI Kompleks SA informuje o podpisaniu z firmą Coface Poland umowy ubezpieczenia bezspornych należności z tytułu sprzedaży towarów i usług swoim Klientom. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ryzyko braku zapłaty przysługujących ubezpieczającemu bezspornych i wymagalnych należności w przypadku niewypłacalności dłużnika lub przewlekłej zwłoki. Umowa podpisana została na okres roku z możliwością jej dalszego przedłużenia. Podstawa Prawna: § 3 ust. 2
 • RAPORT MIESIĘCZNY ELEKTROMONT S.A. - LUTY 2012

  Zarząd Elektromont S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze, działając w oparciu o postanowienia punktu 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect", przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport za luty 2012 roku. I.Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w oce
 • Raport miesięczny HURTIMEX SA za luty 2012 roku.

  Zarząd Hurtimex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi ("Spółka") przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc luty 2012 roku: I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Hurtimex SA: - w dniu 12.03.2012 roku Spółka, jako franczyzodawca otrzymała, zawartą w lutym 2012 roku, z kontrahent
 • Raport miesięczny - luty 2012

  Zarząd Spółki GKI Kompleks SA przekazuje w załączeniu raport miesięczny za miesiąc luty 2012r. Podstawa prawna: Punkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect". Załączniki:Raport miesięczny - luty 2012.pdf rozmiar: rozmiar: 547.3 kB
 • Raport okresowy za IV kwartał 2011 roku

  Zarząd Spółki GKI KOMPLEKS S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za IV kwartał 2011 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Załączniki:Raport kwartalny za IVQ 2011.pdf rozmiar: rozmiar: 767.2 kB
 • Wygaśnięcie umowy z Autoryzowanym Doradcą.

  Zarząd Spółki GKI Kompleks SA informuje, iż z dniem 9 lutego 2012 roku wygasła umowa o współpracy z Autoryzowanym Doradcą - Dom Maklerski BDM SA. Powyższa umowa z Autoryzowanym Doradcą była zawarta na regulaminowy okres 1 roku od dnia pierwszego notowania akcji Emitenta w Alternatywnym Systemie Obrotu. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie o
 • Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2012 roku

  Zarząd Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna Kompleks S.A. informuje, iż raporty okresowe Spółki w roku obrotowym 2012 będą publikowane w następujących terminach: • Raport kwartalny za IV kwartał 2011 r. - 14 lutego 2012 r. • Raport kwartalny za I kwartał 2012 r. - 15 maja 2012 r. • Raport roczny za 2011 r. - 14 czerwca 2012 r. • Raport kwartalny za II kwartał 2012 r. - 14 sierpnia 2012 r. • Raport kwartalny za III kwartał 2

Filmy - KOMPLEKS (4)