kolektywizacja

Artykuły - Kolektywizacja (2)

  • 25 maja 1951 r. Wyrok w sprawie tzw. wypadków gryfickich

    25 maja 1951 r. Wyrok w sprawie tzw. wypadków gryfickich

    Pobicia, rekwizycja, demolowanie zabudowań i niszczenie dobytku – w ten sposób władza ludowa kolektywizowała chłopów.
  • Pod Partii Robotniczej przewodem. Zjednoczone Stronnictwo Ludowe w walce o kolektywizację Małopolski

    Pod Partii Robotniczej przewodem. Zjednoczone Stronnictwo Ludowe w walce o kolektywizację Małopolski

    Ziemie, które po 1945 r. znalazły się w obrębie województwa krakowskiego, bez większej przesady można nazwać zarówno kolebką, jak i bastionem polskiego ruchu ludowego. Pomimo wielu przeszkód funkcjonował on na tym obszarze nieprzerwanie od końca XIX w. aż do ucieczki Stanisława Mikołajczyka z kraju w październiku 1947 r. Wydarzenie to - poprzedzone aresztowaniami wielu peeselowców i rozwiązaniem prawie wszystkich peeselowskich struktur - jest symbolicznym końcem niezależnego ruchu ludowego w Polsce powojennej.