kodeks pracy

Artykuły - Kodeks pracy (571)

 • Projekt Kodeksu pracy: Niewykorzystany urlop? Pracodawca zapłaci podwójną pensję

  Projekt Kodeksu pracy: Niewykorzystany urlop? Pracodawca zapłaci podwójną pensję

  Zgodnie z projektem Kodeksu pracy, do którego dotarliśmy, wymiar urlopu wypoczynkowego wynosi 26 dni niezależnie od stażu pracy. Musi on być udzielony między 1 stycznia bieżącego roku a 31 stycznia kolejnego roku. W razie nieudzielenia wolnego w terminie prawo do urlopu wygasa, a pracownikowi przysługuje zadośćuczynienie w wysokości dwukrotności wynagrodzenia urlopowego.
 • Ujednolicenie umów o pracę ograniczy swobodę działania pracowników

  Zmiany w regulacjach dotyczących warunków zawiązywania umów o pracę, umów zlecenie i o dzieło będą uwzględniać dużą cześć osób, które w tej chwili świadczą pracę różnego typu, w ogólnej grupie pracowników. Oprócz zatrudnienia rozumianego jako stosunek pracodawca - pracobiorca, dotyczyć będą relacji zleceniodawca - zleceniobiorca oraz zlecający dzieło - wykonujący dzieło. Działania te mają na celu umożliwienie wszystkim uzyskania większych wpływów do funduszu ubezpieczeń społecznych. Niestety nie usprawni to w efektywny sposób transferu pieniędzy.
 • Kodeks pracy po nowemu. Szczegóły

  Kodeks pracy po nowemu. Szczegóły

  Okres wypowiedzenia nowych rodzajów umów o pracę wynosiłby od trzech dni do dwóch tygodni - m.in. takie zmiany w przepisach zaproponowała Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy. Resort rodziny i pracy zastrzega, że propozycje nie są gotowymi projektami ustaw i wymagają przeanalizowania.
 • Nowy Kodeks pracy: Kobiety w ciąży będą gorzej chronione

  Nowy Kodeks pracy: Kobiety w ciąży będą gorzej chronione

  Pracę straci ciężarna mająca umowę na zastępstwo albo pracująca w firmie zatrudniającej do 10 osób. Pracodawca zwolni również pracownika w trakcie urlopu i choroby. Bezpiecznej posady nie zagwarantują też nowe umowy: sezonowa, dorywcza i nieetatowa.
 • Będzie nowy Kodeks pracy? Oto projekt

  Będzie nowy Kodeks pracy? Oto projekt

  Powołana przez rząd komisja kodyfikacyjna przyjęła projekty nowego prawa. Na ostatniej prostej dopuszczono zatrudnienie lub dorabianie na zleceniu.
 • Zmiany w kodeksie pracy. Rewolucja w przepisach dotyczących wypowiadania umów o pracę

  Zmiany w kodeksie pracy. Rewolucja w przepisach dotyczących wypowiadania umów o pracę

  Lada dzień komisja kodyfikacyjna prawa pracy przedstawi długo wyczekiwany projekt nowego kodeksu pracy. Już wiemy, że prawdziwa rewolucja nastąpi w przepisach dotyczących wypowiadania umów o pracę. Prawdopodobnie czeka nas koniec zwolnień w kilka minut. A dla małych firm – możliwość wykupu od niewygodnych relacji z pracownikami.
 • Handel w niedzielę - PIP szykuje falę kontroli

  Handel w niedzielę - PIP szykuje falę kontroli

  Państwowa inspekcja Pracy, a także przedstawiciele Sekcji Krajowej Pracowników Handlu NSZZ "Solidarność" w weekend będą sprawdzali, czy są przestrzegane przepisy dotyczące ograniczenia handlu. 11 marca jest pierwszą niedzielą bez zakupów. Zdaniem ekspertów, najprawdopodobniej zostanie wydłużony czas pracy w piątki i soboty.
 • Zwolnienie pracownika w trybie natychmiastowym

  Zwolnienie pracownika w trybie natychmiastowym

  Przepisy z zakresu prawa pracy dopuszczają w określonych sytuacjach jednostronne rozwiązanie przez pracodawcę stosunku pracy z pracownikiem bez wypowiedzenia. Jeżeli dochodzi do tego z winy pracownika, mamy wówczas do czynienia z dyscyplinarnym rozwiązaniem umowy o pracę. Możliwe jest też natychmiastowe rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn niezawinionych przez pracownika.
 • Nowe propozycje zmian w Kodeksie pracy w ocenie branży ochrony

  Nowe propozycje zmian w Kodeksie pracy w ocenie branży ochrony

  Przedstawione propozycje przepisów nowego Kodeksu pracy wywołują kontrowersje wśród przedstawicieli branży usługowej. Chodzi przede wszystkim o przymus pracy na etacie przy jednoczesnym jej zakazie na umowach cywilnych. Proponowane zmiany utrudnią działalność wielu firmom i de facto uniemożliwią wielu osobom dorabianie.

Filmy - Kodeks pracy (12)

 • Szumlewicz: Rząd szykuje nam bardzo poważne, antypracownicze zmiany

  Premier polskiego rządu jeździ po świecie i wmawia wszystkim, że jesteśmy dumnym narodem, bez skazy. Ta dziwna kampania niestety ukrywa zjawiska, być może nawet bardziej niebezpieczne, które mają miejsce w kraju, o których właściwie się nie mówi. Mam tu na myśli prace nad nowym kodeksem pracy, które idą bardzo szybko. Muszę tu państwa zaniepokoić, bo jest się czego bać. Rząd szykuje nam bardzo poważne, antypracownicze zmiany, które mogą uderzyć w miliony Polek i Polaków - komentuje publicysta Piotr Szumlewicz.
 • Niebezpieczne zmiany dotyczące urlopów

  Do marca 2018 r. ma powstać nowa wersja Kodeksu pracy. Pracownikowi na umowie o pracę będzie od razu przysługiwał 26-dniowy urlop. Ma jednak zniknąć możliwość dorabiania na urlopie u innego pracodawcy albo dla naszej firmy, ale na podstawie innej umowy.
 • Antyrządowe protesty w Paryżu

  Trwają protesty przeciwko reformie kodeksu pracy we Francji. Na paryskim Placu Republiki, gdzie dotarło czoło pochodu, doszło do zamieszek.
 • Antyrządowe protesty w Paryżu

  Trwają protesty przeciwko reformie kodeksu pracy we Francji. Na paryskim Placu Republiki, gdzie dotarło czoło pochodu, doszło do zamieszek.