kodeks pracy

Artykuły - Kodeks pracy (614)

 • Wymogi względem pracownika wyznaczonego do zadań z zakresu pierwszej pomocy

  Wymogi względem pracownika wyznaczonego do zadań z zakresu pierwszej pomocy

  Każdy pracodawca musi wyznaczyć pracowników do udzielania pierwszej pomocy. Czy osoba powołana do udzielania pierwszej pomocy musi odbyć specjalistyczne szkolenie? Czy możemy wyznaczyć ją poleceniem służbowym?
 • Jakie konsekwencje dla pracowników i pracodawców będzie mieć wolny dzień 12 listopada 2018 r.?

  Jakie konsekwencje dla pracowników i pracodawców będzie mieć wolny dzień 12 listopada 2018 r.?

  Ustanowienie 12 listopada 2018 roku dniem wolnym od pracy rodzi konsekwencje dla pracodawców i pracowników. Poniżej przedstawiamy skutki, jakie niesie ze sobą ustawa w proponowanym kształcie.
 • Wymiar czasu pracy w 2019 r.

  Wymiar czasu pracy w 2019 r.

  Organizacją pracy w zakładzie zajmuje się pracodawca. Jego rolą jest odpowiednie zaplanowanie czasu pracy, w ramach prawidłowo ustalonego na dany okres rozliczeniowy wymiaru czasu pracy. Sposób obliczenia wymiaru czasu pracy wynika z przepisów Kodeksu pracy i jest jednakowy dla wszystkich systemów czasu pracy, z wyjątkiem ruchu ciągłego.
 • Rada Ochrony Pracy: Umów o pracę nie można zastępować cywilnoprawnymi

  Rada Ochrony Pracy: Umów o pracę nie można zastępować cywilnoprawnymi

  Umów o pracę nie można zastępować umowami cywilnoprawnymi - przypomina Rada Ochrony Pracy. W przyjętym we wtorek stanowisku zaproponowała m.in. wprowadzenie obowiązku zgłaszania do ZUS pracowników przed podjęciem pracy, co ma się przyczynić do uszczelnienia systemu.
 • Nietrzeźwość pracownika podstawą do wyciągnięcia konsekwencji dyscyplinarnych

  Nietrzeźwość pracownika podstawą do wyciągnięcia konsekwencji dyscyplinarnych

  Fakt stawienia się przez pracownika do pracy w stanie nietrzeźwości jest dostateczną przyczyną do rozwiązania stosunku pracy w trybie art. 52 § 1 pkt 1 K.p. Zasadniczo wystarczającym dowodem na zaistnienie powyższych okoliczności są zeznania świadków.
 • Więcej uprawnień dla pracowników-rodziców

  Więcej uprawnień dla pracowników-rodziców

  Niektóre systemy i rozkłady czasu pracy przewidziane w Kodeksie pracy cechują się większą elastycznością niż standardowy, podstawowy system czasu pracy. Ich wprowadzenie zależy na ogół od wniosku zainteresowanego pracownika. Wniosek taki nie jest wiążący dla pracodawcy, od tej zasady istnieją jednak pewne wyjątki dotyczące niektórych pracowników-rodziców.
 • Kiedy pracownik może odmówić pracy?

  Kiedy pracownik może odmówić pracy?

  Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy mają na celu stworzenie takich warunków wykonywania pracy, w których zdrowie i życie pracownika oraz innych osób nie będzie zagrożone. Zapewnienie takich warunków jest bezwzględnym obowiązkiem pracodawcy, nawet kosztem ciążącego na pracowniku obowiązku wykonywania pracy. Pracownik, w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia, ma bowiem prawo powstrzymać się od świadczenia pracy.
 • Stanisław Szwed o ustawie o rynku pracy: We wrześniu ostateczny projekt

  Stanisław Szwed o ustawie o rynku pracy: We wrześniu ostateczny projekt

  Prace nad projektem trwają, we wrześniu chcemy przedstawić ostateczną wersję i przekazać dokument do prac w parlamencie - zapowiada w rozmowie z PulsHR.pl Stanisław Szwed, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej. Zapewnia, że resort analizuje uwagi zgłoszone w trakcie konsultacji.
 • Odwołanie z urlopu w podatku dochodowym

  Odwołanie z urlopu w podatku dochodowym

  W Kodeksie pracy zostały sformułowane warunki, w jakich pracodawca jest uprawniony do odwołania pracownika z urlopu wypoczynkowego oraz związane z tym odwołaniem konsekwencje. Te ostatnie polegają m.in. na obowiązku zwrotu pracownikowi kosztów poniesionych w bezpośrednim związku z odwołaniem. Niektórzy pracodawcy w takich sytuacjach zapewniają im także w ramach zadośćuczynienia za przerwany wypoczynek dodatkową rekompensatę. Żadne z tych świadczeń nie pozostaje obojętne podatkowo.
 • FISE: Polska powinna poprawić nadzór nad warunkami pracy w zagranicznych firmach

  FISE: Polska powinna poprawić nadzór nad warunkami pracy w zagranicznych firmach

  Polska przyciąga coraz więcej dużych zagranicznych inwestorów. To oczywista korzyść dla gospodarki, ale z drugiej strony, rodzi też pewne wyzwania. Pierwszym jest zaproponowanie takich warunków, które będą atrakcyjne biznesowo i zachęcą do tworzenia w Polsce stabilnych miejsc pracy. Drugim wyzwaniem jest zapewnienie, aby polscy pracownicy zatrudnieni w zagranicznych firmach, które nierzadko są rynkowymi monopolistami, nie byli zagrożeni wyzyskiem czy łamaniem ich praw. - Duże inwestycje zagraniczne są potrzebne, ale nie kosztem polskich pracowników - podkreślają eksperci.

Filmy - Kodeks pracy (13)

 • Nowy Kodeks Pracy 2018. Co się zmieni?

  Co przewiduje nowy Kodeks Pracy? Wyjaśnił to w "Dzień Dobry TVN" Paweł Blajer. Dziennikarz powiedział tez, jaki wpływ te zmiany będą miały na kobiety, które pracują i chcą przejść na urlop macierzyński. Jaki będzie tryb informowania o zwolnieniu z pracy? (Dzień Dobry TVN/x-news)
 • Szumlewicz: Rząd szykuje nam bardzo poważne, antypracownicze zmiany

  Premier polskiego rządu jeździ po świecie i wmawia wszystkim, że jesteśmy dumnym narodem, bez skazy. Ta dziwna kampania niestety ukrywa zjawiska, być może nawet bardziej niebezpieczne, które mają miejsce w kraju, o których właściwie się nie mówi. Mam tu na myśli prace nad nowym kodeksem pracy, które idą bardzo szybko. Muszę tu państwa zaniepokoić, bo jest się czego bać. Rząd szykuje nam bardzo poważne, antypracownicze zmiany, które mogą uderzyć w miliony Polek i Polaków - komentuje publicysta Piotr Szumlewicz.
 • Niebezpieczne zmiany dotyczące urlopów

  Do marca 2018 r. ma powstać nowa wersja Kodeksu pracy. Pracownikowi na umowie o pracę będzie od razu przysługiwał 26-dniowy urlop. Ma jednak zniknąć możliwość dorabiania na urlopie u innego pracodawcy albo dla naszej firmy, ale na podstawie innej umowy.
 • Antyrządowe protesty w Paryżu

  Trwają protesty przeciwko reformie kodeksu pracy we Francji. Na paryskim Placu Republiki, gdzie dotarło czoło pochodu, doszło do zamieszek.